Ръст в износа на свинско месо от ЕС за Китай и на пшеница към Близкия изток

С 2% е увеличен експортът на селскостопански храни през януари – май 2020 г. спрямо година по-рано

export_truckПродължаващият силен износ на свинско месо и пшеница от ЕС спомогна за смекчаване на търговските предизвикателства от Covid-19 и Brexit през първите пет месеца на 2020 г. В резултат на тези две препятствия месечните стойности на износа и вноса от ЕС27 през май 2020 г. намаляха съответно със 7,5% и 4,5% под нивото от предходния месец. Между януари и май 2020 г. обаче общата стойност на износа на селскостопански храни в ЕС-27 се е увеличила с 2% в сравнение със същия период на 2019 г., достигайки 75,8 млрд. евро, докато стойността на вноса се е увеличила до 52,7 млрд. евро (ръст от близо 1 %). През този период ЕС се радва на излишък при търговия със селскостопански храни в размер на 23,1 милиарда евро, което представлява увеличение с 5% в сравнение със съответните месеци на 2019 г. Това са основните констатации, съдържащи се в месечния доклад за търговията за януари-май 2020 г., публикувана вчера от Европейската комисия.

Ръстът на износа от ЕС се дължи на изключително високите продажби на свинско месо в Китай и на зърнени култури в региона на Близкия изток и Северна Африка (MENA). Стойността на износа на ЕС за Китай се е увеличила с 1,93 млрд. евро през този период. В допълнение към свинското месо, сред другите селскостопански хранителни продукти на ЕС с голямо търсене от Китай са пшеница, карантия и храна за кърмачета. Силното търсене на ечемик и пшеница в ЕС води до увеличаване на износа за региона MENA (Близкия Изток и Северна Африка), най-вече за Саудитска Арабия, където стойността на износа е нараснала с 464 милиона евро, както и към Мароко (с 326 милиона евро) и Алжир (с евро) 313 милиона).

Leave a Comment