ЕК разреши за 10 г. внасянето на генетично модифицирана соя за храни и фуражи

BASF -->

ГМО сояЕвропейската комисия (ЕК) разреши вчера използването на генетично модифицирани организми (ГМО) за храни и фуражи (соя MON 87708 x MON 89788 x A5547-127). Тази генетично модифицирана соя е преминала през цялостна процедура за разрешаване, включително благоприятна научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните ( EFSA ).

Решението за разрешение не обхваща отглеждането. Всички държави-членки имаха право да изразят мнението си в Постоянния комитет и впоследствие в Апелативния комитет. Предвид резултата от процеса, Европейската комисия има законовото задължение да продължи с разрешението. Разрешението е валидно за 10 години и всички продукти, произведени от тази генетично модифицирана соя, ще бъдат обект на строги правила на ЕС за етикетиране и проследяване .

Доказано е, че всички разрешени от ЕС ГМО са безопасни преди пускането им на пазара на ЕС. Това е установено от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) в сътрудничество с държавите-членки за всеки отделен ГМО, присъстващ на пазара.

Годишните доклади от мониторинга на околната среда, проведен за всички разрешени ГМО, не идентифицират неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Към днешна дата 58 ГМО са разрешени в ЕС за употреба на храни и фуражи (обхващащи царевица, памук, соя, маслодайна рапица, захарно цвекло) . Чакат се 58 файла за кандидатстване, от които 17 имат положително становище на ЕОБХ, а 1 има неубедително становище.

ЕС внася значителни количества ГМ фуражи, но много малко ГМ храни.

Данните показват, че Съюзът се нуждае от повече от 36 милиона тона еквивалентна соя годишно за изхранване на добитъка си. Съюзът обаче произвежда само 1,4 милиона тона соя годишно (което всъщност не е ГМО, тъй като нито една ГМ соя не е разрешена за отглеждане в ЕС).

Така че животновъдният сектор на Съюза е силно зависим от производството на трети страни за своите растителни протеини.

Leave a Comment