ЕК може да спре монетите от 1 и 2 цента и да наложи закръгляне на плащанията в брой

BASF -->

1 и 2 евро центаДнес Европейската комисия стартира оценка и оценка на въздействието върху използването на монети от 1 и 2 цента. Това включва открита консултация, която ще продължи 15 седмици, за да се ангажира с широк кръг заинтересовани страни, включително други институции, съответните национални органи, потребители и гражданско общество.

Оценката на въздействието ще актуализира анализа на доклада за 2018 г.по въпроса. Въз основа на тази оценка и както е обявено в Работната програма на Комисията за 2020 г. , Комисията ще реши в края на 2021 г. дали законодателно предложение за въвеждане на единни правила за закръгляване за плащания в брой в еврозоната и евентуално за спирането на монети от 1 и 2 цента е оправдано. Като част от тази оценка Комисията ще проучи внимателно икономическите, екологичните и социалните въздействия от въвеждането на единни правила за закръгляване.

Всички възможни бъдещи предложения по въпроса ще се основават на резултатите от тази оценка и няма да бъдат направени, докато този процес не завърши.

Leave a Comment