С 848 млн. лв. ще модернизираме хидромелиорациите до 2026 г.

Вицепремиерът Томислав Дончев представи Националния план за възстановяване и устойчивост, базиран върху 20 млрд. лв.

Томислав ДончевДо 12 млрд. лв. безвъзмезден и до 9 млрд. лв. кредитен ресурс ще има България до 2026 г. Около 70% от средствата трябва да бъдат усвоени през първите две години.

Това каза вицепремиерът и министър по европейските въпроси Томислав Дончев, който представи днес Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

През следващите 6 години трябва да бъде инвестиран поне 2 млрд. лв. публичен ресурс.

Четири основни стълба включва плана:

– Иновативна България – 20% от ресурсите на плана са насочени натам.

Зелена България – устойчиво управление на природните ресурси и икономиката при съхраняване на околната среда с 37% инвестиции

– Свързана България с 22% и акцент върху конкурентноспособността на регионалните икономики, с подобряване на транспортната и цифровата свързаност

– Справедлива България с инвестиции от 21% в социалната сфера, здравеопазването, групите в неравностойно положение, промяна на работата в публичните институции и др.

Вторият стълб – Зелена България, е с най-висока стойност, почти 4,5 млрд. лв. Предвижда кръгова и нисковъглеродна икономика, биоразнообразие и устойчиво селско стопанство. Зелена България има шест прицела, от които с най-голяма сума ще разполага подобряването на енергийната ефективност на сградите:

– Програма за енергийна ефективност в сграден фонд – 3 млрд. лв.

– Създаване на фонд за декарбонизация

– Дигитална трансформация на Електроенергийния системен оператор – 511 млн. лв.

– Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони

– Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура в страната – 848 млн.лв. – Дигитално земеделие.

 

Leave a Comment