НАП е готова с модела на фискализация на онлайн търговията

НАП в ПловдивДокладът на работната група с представители на НАП, бизнес и браншовите организации, с който се предлага въвеждане на софтуерна фискализация при електронните магазини, е одобрен от ръководството на приходната агенция и работата по внедряването на новия модел продължава.

Отчитайки спецификата на извършване на търговска дейност в интернет, използването на физическо фискално устройство за фискализиране на продажбите затруднява търговците, което налага необходимостта от предоставяне на алтернатива, която да улесни лицата и да способства за повишаване на доброволното спазване на задълженията им към фиска. На проведените срещи на работната група преобладаващата част от участващите браншови и бизнес организации подкрепиха следния бизнес модел на софтуерна фискализация:

– При извършване на продажба в електронния магазин определена информация за нея се изпраща към услуга на НАП;

– Услугата на НАП регистрира продажбата с уникален номер и връща към търговеца набор от данни, необходими за генериране на QR-код.

– Търговецът генерира QR-код, който предоставя на клиента по електронен път, заедно с документа с информация за продажбата.

– Всеки клиент на електронния магазин има възможност да провери валидността на QR-кода чрез изпращане на заявка към услугата на НАП.

– В отговор на заявката клиентът получава информация за валидността на QRкода, съответно данните за подадената от търговеца към НАП продажба.

Следващите стъпки в проекта са изготвяне на детайлни бизнес и технически спецификации, анализ „Разходи-ползи“ и подготовка на необходимите законодателни промени. Изпълнението на тези задачи ще продължи с участниците в работната група и в сътрудничество с привлечени външни експерти още в следващите седмици, допълват от НАП.

 

Leave a Comment