Пестициди от миналия век в почвите преследват биологичните фермери в Швейцария

почваВсе повече фермери преминават към биологично земеделие, избягвайки пестицидите. Те обаче трябва да знаят, че синтетичните продукти, дори използваните преди няколко десетилетия, няма да се изпарят за една нощ.

Експерти по околната среда откриха остатъци от пестициди в 100 швейцарски ферми, включително във всички биологични стопанства. Проблемът е, че те продължават да оказват негативно влияние върху броя на полезните почвени микроорганизми, съобщава technologynetworks.com

Стратегиите за управление на биологичното земеделие не позволяват използването на синтетични вещества към селскостопанските практики, разчитайки вместо тях на уж здравата екосистема на почвата. Някои биологични ферми обаче са разположени на земя, третирана с пестициди в миналото.

Джудит Риедо, Томас Бучели, Флориан Валдер, Марсел ван дер Хайден и техните колеги искаха да изследват нивата на пестициди и въздействието върху здравето на почвата във ферми, управлявани по традиционни методи, както и във ферми, поели към биологичното производство.

Учените са измерили характеристиките на почвата и концентрацията на 46 редовно използвани пестициди в миналото и сега в проби, взети от 100 полета, третирани с традиционни или органични методи.

Изненадващо, остатъци от пестициди бяха открити на всички полета, включително и в биологични ферми, станали такива преди повече от 20 години.

Няколко хербициди и един фунгицид са останали в повърхностния слой на почвата след преминаване на фермите към биологично производство. Въпреки че общото количество синтетични химикали и тяхната концентрация намаляват значително, колкото по-дълго полетата са били в органичната система, все още не е възможно да се елиминира напълно присъствието на пестициди.

Някои от пестицидите също могат да замърсят биологичните полета, като се предвижват по въздух, вода или почва от близките конвенционални полета, казват изследователите.

В допълнение, екипът наблюдава по-нисък микробен брой и намалени нива на полезни микроорганизми в почвата при традиционно управление.

Изследователите казват, че следващото им проучване има за цел да изследва синергичните ефекти на остатъците от пестициди и други стресови фактори от околната среда върху здравето на почвата.

Leave a Comment