ДФЗ ще финансира с 18 млн. лв. ДДС на общини с проекти по селската и рибарската програми

Държавен земеделски фондС Постановление №121 правителството одобрява допълнителни разходи в размер на 18 млн. лв.  по бюджета на ДФ „Земеделие“.
С тези средства фондът ще финансира ДДС на одобрени общински проекти по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Рибарство“.
Постановлението е обнародвано в днешния 28-ми брой на „Държавен вестник“.
С посочена сума (18 млн. лв.) се увеличават разходите на ДФЗ за 2021 г.

Leave a Comment