Край на клетките и убиването на мъжки пилета – теми на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе на 19 юли 2021 г. в Брюксел.

В рамките на срещата Словения ще представи пред министрите на земеделието и рибарството работната си програма в сектора като Председател на Съвета на ЕС. Също така се очаква министрите да одобрят Заключенията относно съобщението на Комисията за Плана за действие за развитието на биологичното производство.

пиленца за проданСвързаните с търговията въпроси в селското стопанства са планирани като основна тема в дневния ред на заседанието. В българската позиция се поставя акцентът върху защита интересите на родните производители в процеса на преговорите по споразуменията за свободна търговия.

По време на Съвета е заложено Комисията да представи на министрите и своето Съобщение относно Европейската гражданска инициатива „Край на ерата на клетката“. Като се очаква делегацията на Австрия да представи нота за подобряване на хуманното отношение към животните, при отглеждането на пуйки, в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“.

Делегациите на Франция и Германия ще представят за Съвета съвместен документ относно забрана за системното убиване на мъжки пилета в сектора за кокошки-носачки. България счита, че е особено важно да има балансиран подход, като бъдат взети предвид и внимателно преценени всички съпътстващи фактори, както и последствията при въвеждане на нови норми и стандарти на отглеждане на животните.

 

 

Leave a Comment