Какво имущество декларираха служебният министър на МЗХГ и заместниците му

МЗХКакво движимо и недвижимо имущество и участие в дружества със стопанска и нестопанска цел декларираха хората от служебното ръководство на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – министър Христо Бозуков и зам.-министрите Явор Гечев, Крум Неделков и Георги Събев?

От публикуваните в сайта на КПКОНПИ декларации се вижда, че с най-много имоти е зам.-министър Георги Събев, а Крум Неделков, който идва от преподавателските среди, е с най-малко имоти и парични средства.

Министър Христо Бозуков притежава половината от четири семейни апартамента в Пловдив с по 82 и 64 кв. метра площ и една четвърт от наследствена къща, отново в Пловдив, според подадената декларация. Те са придобити в периода от 2003 до 2014 г.

Той е 50% собственик на две ниви в с. Левка, Свиленградско, всяка от които по 30 дка, закупени през 2009 г. за по 150 лв./дка.

Притежава Шевролет Клуз, който е придобил през 2012 г.

Има общо 71 хил. лв. – налични и в банкова сметка.

Няма участие във фирми, нито закупени акции.

Член е на УС на Сдружение „Българо-Казахстански технологичен институт“, „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието и Сдружение „Национален аграрно-технологичен парк- Тракия“.

Служебният зам.-министър Явор Гечев притежава апартамент от 150 кв. м. и гараж в Пловдив, както и вила в с. Яврово, община Куклен. Всички те са от 2011 г.

Има 25 000 лв. налични средства и още 7 хил. лв. в банкова сметка. Също така държи 161 акции от по 1 лев в частно дружество.

През 2015 г. е регистрирал собствено дружество „АИГ иновейшън“ЕООД. Към датата на назначаването му за зам.-министър Гечев е участвал в управлението на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКП) , чиито председател е и е бил управител на Корпоративно търговско обединение ЕООД, което е собственост на НСЗКП. Той е член на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Зам.-министър Крум Неделков притежава половината от 70 кв.м. апартамент в Стара Загора и автомобил Хюндай i 30.

Не е декларирал никакви налични и в банка средства, няма участие в други фирми, нито акции, но за сметка на това има да изплаща ипотечен кредит от 32 158 лв.

Зам.-министър Георги Събев е придобил през 2018 г. апартамент от 70 кв. м. в Брюксел. Той също така притежава 56 кв.м. апартамент в Приморско и три къщи с дворове. Две от тях са в с. Бръшлен, община Малко Търново и една в с. Кирово, община Средец. Собственик е и на парцел от 860 кв.м. в с. Граничар, община Средец.

В периода 2016-2020 г. е инвестирал в земеделски земи като е закупил 32 ниви с обща площ към 120 дка в 20 селища в Южна България.

Обявил е като налични средства 27 300 евро и 1000 лв., а в банкова сметка има 31 хил. евро.

Има ипотечен дълг от 127 455 евро плюс още 17 850 евро. Към момента на заемане на поста е бил управител на фондация „Ямбол – вкус и традиции“

Атанас Добрев, който бе зам.-министър в кабинета на Десислава Танева и единствен остана като такъв в служебното правителство, е декларирал банкови депозити от 143 000 лева и 20 000 евро. Декларирал е също така годишна данъчна основа от трудов доход в размер на 60 061 лева.

Leave a Comment