В Съвета на министрите България ще повдигне проблема за инфлацията в селското стопанство

Христо Бозуков, ЛюксембургПравителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 ноември 2021 г. в Брюксел.

В рамките на Съвета ще бъде обсъдена ситуацията на пазара на селскостопански продукти. В българската позиция се посочват притесненията, свързани с поскъпването на основните фуражни култури и смески. Също така се подчертава и сериозното повишение на разходите за производство в земеделието, и по-специално на разходите за горива и електроенергия. Прогнозите сочат, че през втората половина на годината този ръст ще е още по-значителен, което неминуемо ще доведе до затруднения за земеделските производители.

В областта на горското стопанство в публична сесия се очаква министрите да одобрят Заключения относно новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г., които ще бъдат подкрепени и от България. Те отразяват всички по-важни за страната ни въпроси като запазване на баланса между екологичните, икономическите и социалните функции на горите и подобряване на ефикасността при използване на горските ресурси.

По време на заседанието се очаква да бъде представена информация относно проведената в периода 27-30 септември 2021 г. Европейска седмица на опрашителите. За България това е изключителна важна тема, тъй като ролята на медоносната пчела и в частност на пчеларството е неоценима. Страната ни предоставя съществена подкрепа на отрасъла чрез националните си програми по пчеларство, която ще продължи и под формата на интервенции в следващия програмен период на Общата селскостопанска политика.

Leave a Comment