С 450 млн. лв. ще бъдат компенсирани небитовите потребители на ток и газ за януари-март

Синдикати и работодателски организации приеха противоречиво проекта на Държавен бюджет 2022 г. на заседание, свикано от вицепремиера Асен Василев

biudzhetНационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев.

В точка първа от дневния ред НСТС обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Участие в дискусията взе министърът на здравеопазването, Асена Сербезова.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 %.

В точка втора от дневния ред НСТС разгледа проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., законопроектът беше представен от управителя на НОИ. Със становище участие в дискусията взе министърът на труда и социалната политика, Георги Гьоков.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.

От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Паричното обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 710 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1, 072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г.

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на детето до двегодишна възраст от 650 на 710  лв. От същата дата минималното обезщетение за безработица се повишава от 12 на 15 лв. на ден, а максималният му дневен размер се запазва –на 74,29 лв.

С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители  от 420 лв. на 710 лв.

В трета точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев.

Приоритетите на Бюджет 2021 са увеличаване на минималната заплата от 650 на 710 лева и увеличаване на заплатите на педагогическия състав до 125% от средната работна заплата за страната.

Политиката в областта на здравеопазването допълнителни средства, за закупуване на още ваксини (267,2 млн. лв.), осигуряване на персонала на първа линия, който ежедневно се среща с вируса на Ковид-19, осигуряване на лекарства за лечение на Ковид-19, осигуряване на бързи тестове за ученици и много други.

Тук са включени и средства за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта; за изграждане на Национална педиатрична болница; за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, считано от 1 април 2022 г.; за стимулиране ваксинацията на пенсионерите с еднократна сума от 75 лева и др.

В политика в областта на образованието освен увеличаване на заплатите на педагозите, са предвидени средства за  увеличаване на норматива за безплатни закуски на децата в предучилищна възраст и учениците от I до IV клас; за изграждане, разширяване на детски градини, детски ясли и училища и за изграждане на нови спортни площадки; за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, спорт, отдих и култура, за закупуване на училищни автобуси и други.

Други приоритетни политики предвиждат 8 млрд. лв. за капиталови инвестиции; 410 млн. лв. за мярката 60/40;

481 млн. лв. ще се отпуснат за програми за компенсиране на разходите на електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители. 450 млн. лв. са заложени за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ за небитовите потребители за първото тримесечие на 2022 г.

 

След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони.

Социалните партньори изразиха следните позиции:

АИКБ и ССИ подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ – се въздържат от подкрепа.

 

По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с бележки, БТПП принципно подкрепя – също с бележки; БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ не подкрепят.

 

АИКБ изразява резерви относно Средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, БСК изразява резерви към проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и мотивите към него.

БТПП принципно подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя.

КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система.

Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022.

 

 

 

Leave a Comment