Category: Законодателство

С нова наредба БАБХ ще контролира използването на забранени вещества в животновъдните ферми

С нова наредба БАБХ ще контролира използването на забранени вещества в животновъдните ферми

Нова Наредба № 11 за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 61 от 23 юли 2021 г. Тази наредба заменя предишната Наредба № 119 от 2006 г. Наредбата задължава БАБХ да разработва ежегодно до 31 март Национална мониторингова програма […]

Read more ›
Обнародван е Правилник за Съвета по животновъдство. Малките организации ще са аут

Обнародван е Правилник за Съвета по животновъдство. Малките организации ще са аут

Национално представителната организация трябва да има регионални структури в поне 8 области и членуващите животновъди да отглеждат 15% от съответния вид животни Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство е обнародван в днешния 60-ти брой на „Държавен вестник“ от 20 юли 2021 г. Правилникът поставя условия пред представителите на браншови организации, които ще имат право да се включват […]

Read more ›
5 фирми събориха във Върховния съд текстове в наредбата за училищни доставки на плодове, зеленчуци и млечни

5 фирми събориха във Върховния съд текстове в наредбата за училищни доставки на плодове, зеленчуци и млечни

Тричленен състав на ВАС напълно отмени Постановление №38 на МС и част от Постановление №32 заради процедурни грешки на МЗХГ преди обнародване на измененията в наредбата С решение на 3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) са отменени части от Постановление №32 на Министерския съвет от 2019 г. и Постановление №38 от 2019 г., които касаят последните изменения на Наредбата за условията […]

Read more ›
Намаляват се ловните излети и дневната норма за отстрел на гургулица

Намаляват се ловните излети и дневната норма за отстрел на гургулица

За защита на гургулицата земеделският министър проф. Христо Бозуков предлага промени в Правилника за лова и опазване на дивеча в проект за постановление, който трябва да бъде одобрен от правителството. Предложението, което цели подобряване на статуса на този вид птици (Streptopelia turtur), е да бъдат намалени ловните дни от два седмично на един седмично, както и да бъде намалена дневната норма за […]

Read more ›
Удвояват бюджета по изграждане на детски градини и старчески домове по мярка 6.4.1.

Удвояват бюджета по изграждане на детски градини и старчески домове по мярка 6.4.1.

С нова заповед от вчера, 12 юли 2021 г., се увеличава бюджетът по мярката за неземеделски дейности 6.4.1., която бе отворена във втората половина на 2018 г. При този прием се подпомагаха микропредприятия и земеделски стопани, както и дейности, свързани със „Социални грижи за настаняване на възрастни лица“ и „Дневни грижи за малки деца“. От 68 453 000 лв. преди, […]

Read more ›