Category: Законодателство

Бенефициентите по мярка 14 за хуманно отношение вече няма да представят план-програма

Бенефициентите по мярка 14 за хуманно отношение вече няма да представят план-програма

Бенефициентите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. вече няма да са задължени „да предоставят план -програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ- РА.“ Досега в план-програмата животновъдите трябваше да посочват животновъдният обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включваше […]

Read more ›
От днес „Врана“ ЕАД може да стартира изкупуване на зърно за резерва

От днес „Врана“ ЕАД може да стартира изкупуване на зърно за резерва

От днес, 25 март, държавното дружество „Врана“ЕАД може да стартира процедурата по изкупуване на зърно за агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. В днешния 24-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано постановление №33 от 18 март за увеличаване на капитала на „Врана“ с 1,1 млрд. лева. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването. „Врана“ЕАД ще се яви като купувач […]

Read more ›
Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Проект на Наредба за условията и реда за употреба на ПРЗ изисква земеделските стопани да изследват годишно поне една растителна проба за остатъци от пестициди Когато третират растенията с продукти за растителна защита, стопаните трябва спазват отстояния от населени места. Когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, то разстоянието между земеделските площи и селищата трябва да е минимум 50 метра. Когато […]

Read more ›
Капиталът на „Сортови семена – Елит“ е увеличен с 1,1 млрд. лв., покупката на зърно може да започне

Капиталът на „Сортови семена – Елит“ е увеличен с 1,1 млрд. лв., покупката на зърно може да започне

С Постановление №29 от 10 март, което е обнародвано на 15 март в бр. 21 на „Държавен вестник“, капиталът на държавното предприятие „Сортови семена – Елит“ ЕАД е увеличен с 1,1 милиарда лева. Увеличението е за извършване на „допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет“, се посочва в чл. 1 на постановлението. Именно […]

Read more ›
За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

По мярката Събиране на реколтата на зелено вече може да се кандидатства в две поредни години и за площи над 35 хектара Промени и допълнения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са обнародвани днес в „Държавен вестник“ […]

Read more ›