Archive for април 2nd, 2024

„Синя карта“ за пребиваване на чужденци ще послужи и за производството на плодове и зеленчуци

„Синя карта“ за пребиваване на чужденци ще послужи и за производството на плодове и зеленчуци

На Консултативен съвет секторът поиска по-бързо изплащане на обвързаната подкрепа и допълнителна информация за интервенциите и държавните помощи Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с браншови организации на производители на плодове и зеленчуци мерки за подпомагане и за повишаване на конкурентоспособността на сектора по време на Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство днес в МЗХ.            Участниците в Консултативният […]

Read more ›
Свиневъди и птицевъди с хуманно отношение към животните ще си разделят 84 млн. лв.

Свиневъди и птицевъди с хуманно отношение към животните ще си разделят 84 млн. лв.

Двете схеми са пренотифицирани до края на 2029 г. Общо 84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” и по […]

Read more ›
Бюджетът за борба с доматения молец в оранжерии е като през 2023 г. – 500 хил. лв.

Бюджетът за борба с доматения молец в оранжерии е като през 2023 г. – 500 хил. лв.

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2024 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ). Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец […]

Read more ›
УС на ДФЗ одобри до 1200 лв./ха помощ за борба с телени червеи при картофи

УС на ДФЗ одобри до 1200 лв./ха помощ за борба с телени червеи при картофи

Управителният съвет на Държавен фон „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 2 млн. лева за 2024 г. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Помощта е пренотифицирана през 2023 г., като […]

Read more ›
Гъбите булка са сред най-вкусните

ДФЗ: 10 проекта за инвестиции в лесовъдство, преработка и търговия с горски продукти са одобрени

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) завърши оценката на проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. Одобрени са 10 проектни предложения на стойност 2 784 232,57 […]

Read more ›