Archive for ноември 28th, 2017

Стоян Кънев (вляво) и Златка Дойчевска

Как градинарите от Куртово Конаре могат да останат без поминък заради институции

Дейността при кариерата за добив на варовик е унищожила 400 декара земя Прочутото с автентичните български сортове пипер и домати село Куртово Конаре, община Стамболийски, може да остане без земеделски поминък заради кариерата за добив на инертни материали и заради институциите, чиито решения са в полза на инвеститора „Персенк инвест“ООД. Това съобщиха днес на пресконференция Стоян Кънев и Златка Дойчевска […]

Read more ›
Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

На заседанието си от 27 ноември т.г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) реши, че трябва да си събира вземанията възможно най-бързо в случай, че фермерите, получили кредит от фонда, влязат в процедура по несъстоятелност. В протокола от заседанието е записано следното: „Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на […]

Read more ›
5 млн. лв. на ветеринарите по програмите за профилактика и ликвидиране на животни

5 млн. лв. на ветеринарите по програмите за профилактика и ликвидиране на животни

ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителния съвет да предостави 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода 1 юли – 30 ноември 2017 г. Средствата ще бъдат разпределени […]

Read more ›
Компенсации за 2017 г.: 700 хил. лв. за природни бедствия, 300 хил. за бита оранжерия

Компенсации за 2017 г.: 700 хил. лв. за природни бедствия, 300 хил. за бита оранжерия

46 хил. лв. ще получат животновъди от Бургаско заради наводнени ферми през октомври На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г. За доплащане по схемата Помощ за […]

Read more ›
Ранкингът по мярка 4.1 – първи прием, падна до 36 т. включително

Ранкингът по мярка 4.1 – първи прием, падна до 36 т. включително

Необходимо е да отпаднат първоначално одобрени проекти с размер на субсидията от почти 3,5 млн. лв., за да получат шанс бизнеспланове, събрали 35 точки Ранкингът на одобрените проекти по първия прием на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ падна до 36 точки, включително, съобщиха от фонд „Земеделие“. Към настоящия момент е наличен остатъчен бюджет, достатъчен за финансиране на групата проекти, получили […]

Read more ›