Archive for март 1st, 2018

Фирмите без дейност не подават годишни декларации в НАП и НСИ, но информират до 31 март

Фирмите без дейност не подават годишни декларации в НАП и НСИ, но информират до 31 март

Нов срок: Предприятия и самоосигуряващи се изпращат до приходната агенция справка за изплатени хонорари, наеми, дивиденти до 15 март От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. Остава ангажимента им в срок до 31 март да […]

Read more ›
ЕП гласува за по-висок с 50% бюджет за националните програми за пчеларство

ЕП гласува за по-висок с 50% бюджет за националните програми за пчеларство

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) е публикувал вчера доклад, който потвърждава, че неоникотиноидите убиват пчелите „С приетия днес от Европарламента (ЕП) Доклад за пчеларството заявихме повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличение с 50%  бюджета за националните програми по пчеларство.“ Това заяви евродепутатът Момчил Неков във връзка с приемането на доклада. Пчелите не само играят съществена роля в […]

Read more ›
Върбан Върбанов показва интересния калейдоскоп, с който фермерите могат да комбинират продуктите, за да получат отстъпка

Върбан Върбанов, БАСФ: Есенниците се развиват прекрасно, но вече има зарази от септория и жълта ръжда

Там, където земеделците са третирали преди сеитбата със Систива, полетата са чисти Върбан Върбанов, регионален мениджър за Южна България на БАСФ, пред Агро Пловдив Г-н Върбанов, какво е състоянието на есенниците в края на февруари? В Южна България имахме мека зима. Но в същото време – влажна, заради преваляванията. Есента също беше дъждовна. Затова и посевите се развиват идеално като […]

Read more ›
Особености при Кампания 2018 за директни плащания

Особености при Кампания 2018 за директни плащания

Особеностите при кандидатстването по схеми за директни плащания за 2018 г. са залегнали в измененията на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които бяха обнародвани в петък, 23 февруари, в „Държавен вестник“. Министерството на земеделието, храните и горите публикува и Наръчник за кандидатстване за директни плащания – виж ТУК, в който […]

Read more ›
Приемът по мярка 7.2 стартира около 8 март, при 100 млн. евро бюджет половината е за улици

Приемът по мярка 7.2 стартира около 8 март, при 100 млн. евро бюджет половината е за улици

Общините разполагат с 60 дни, за да участват с проекти 100 милиона евро е бюджетът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година . Това стана ясно от изказването на министъра на земеделието, храните и горите Румен […]

Read more ›