Post Tagged with: "втори прием"

ДФЗ преведе de minimis на 1 561 стопани на плодове зеленчуци, рози и винени лозя – втори прием

ДФЗ преведе de minimis на 1 561 стопани на плодове зеленчуци, рози и винени лозя – втори прием

ДФ „Земеделие“ изплати 1 435 811 лв. в подкрепа на 1 561 земеделски стопани по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя – втори прием. Подпомогнати са стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. За помощта са кандидатствали и земеделци със 100% щети от неблагоприятни […]

Read more ›
Участниците в пловдивския фермерски пазар нямат намерение да участват

За три месеца се отваря още веднъж мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки

От 2 ноември 2020 г. стартира прием по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 […]

Read more ›
Сорт "Велика"

Отваря се втори de minimis за производители от 2020 г. на плодове, зеленчуци и рози

За помощта могат да кандидатстват и земеделци със 100% щети от неблагоприятни климатични събития през 2020 г. От 26 октомври до 10 ноември 2020 г. се отваря втори прием по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 21 декември. […]

Read more ›
Фермерският пазар в Пловдив до художествена галерия на главната улица няма да кандидатства по 16.4

МЗХГ подготвя второ отваряне на мярка 16.4 за къси вериги на доставки

Публикувани са насоки за кандидатстване След като на 13 юли 2020 г. бе обявен първи прием по подмярката 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, земеделското министерство подготвя втори прием. В сайта на министерството са публикувани насоки за кандидатите. Бюджетът по подмярка 16.4 бе 15,6 млн. лв. при първия прием, а за предстоящия втори е […]

Read more ›
До 6 ноември кандидатстват животновъди, останали без помощ по de minimis

До 6 ноември кандидатстват животновъди, останали без помощ по de minimis

Помощта ще се изплати до 10 декември От 20 октомври до 6 ноември 2020 г. се отваря втори прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Допълнителният прием е във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за предоставяне на възможност за финансиране на стопаните, които не са успели да кандидатстват по първия […]

Read more ›