Post Tagged with: "Европейска комисия"

Рамките на риболова в Черно Море ясни през ноември

Рамките на риболова в Черно Море ясни през ноември

Предложението на Европейската комисия за определяне на възможностите за риболов за следващата година в Черно море се очаква да бъде представено през месец ноември. То трябва да бъде гласувано от Съвета на ЕС по време на заседанието му през месец декември. Това съобщи зам.-мнистърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова след проведеното днес в Люксембург заседание на Съвета […]

Read more ›
Европейската комисия одобри националните доплащания за земя, тютюн и животни

Европейската комисия одобри националните доплащания за земя, тютюн и животни

Европейската комисия одобри националните доплащания за 2013 г. за България по схемите за земеделска земя, тютюн, говеда, биволи, крави с бозаещи телета, овце-майки и кози-майки. От своя страна Министерски съвет одобри конкретния размер на подпомагането по схемите.

Read more ›
Горите във фокуса на Европа

Горите във фокуса на Европа

Европейската Комисия представи новата Стратегия за горите на ЕС. В нея се посочва изключително важната им роля, тъй като те покриват 40% от територията на държавите – членки на ЕС. Стратегията подхожда към горите като към ключов източник на качество на живот, създаване на работни места, особено в селските райони, както и за опазване на екосистемите и предоставяне на екологични […]

Read more ›
EК очаква 2% ръст на безработицата у нас

EК очаква 2% ръст на безработицата у нас

Европейската комисия прогнозира увеличаване на безработицата у нас с 2% до 12.5 на сто през 2013 г. и стабилизиране на пазара на труда през 2014 г. Днес бяха представени в Брюксел пролетните икономически прогнози за страните от Европейския съюз.

Read more ›
Биологичното земеделие – в мрежата на Европейската комисия

Биологичното земеделие – в мрежата на Европейската комисия

Отворена публична консултация за европейската политика в областта на биологичното земеделие ще тече в периода 15 януари – 10 април 2013 г. на интернет страницата на Европейската комисия.

Read more ›