Post Tagged with: "мярка 6.3"

Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на ДФ „Земеделие“. ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор. Това е втори прием по подмярката, който премина при […]

Read more ›
Специално за свиневъди ще се отворят отново мерки 4.1 – за големите и 6.3 за малките ферми

Специално за свиневъди ще се отворят отново мерки 4.1 – за големите и 6.3 за малките ферми

За да помогне на свиневъдите, пострадали от Африканска чума по свинете, Министерството на земеделието, храните и горите ще обяви целеви прием на проекти по мерки от програмата за развитие на селските райони. По-големите свиневъдни комплекси ще могат да кандидатстват по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. За малките ферми и личните стопанства ше бъде отворена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието […]

Read more ›
Бенефициенти по мярка 6.3 могат да кандидатстват и по мярка 4.1.2

Бенефициенти по мярка 6.3 могат да кандидатстват и по мярка 4.1.2

Фермери, които са били одобрени като бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, могат да получат допълнително финансиране и по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, ако отговарят на определени условия. Това съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. Подмярка 6.3 бе отворена за кандидатстване от 4 юли […]

Read more ›
1 253 малки фермери подписват договори по мярка 6.3. В Пловдив финансиране очакват 213

1 253 малки фермери подписват договори по мярка 6.3. В Пловдив финансиране очакват 213

 ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда се изготвят и подписват договори с кандидати, чиито инвестиции са получили подкрепа. Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева. В Пловдивска област допуснатите за разглеждане и евентуално договаряне проекти са 213, […]

Read more ›
700 фермери подписват договори с ДФЗ по мярка 6.3, още близо 600 чакат проверки

700 фермери подписват договори с ДФЗ по мярка 6.3, още близо 600 чакат проверки

ДФ „Земеделие“ одобри 700 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. В областните дирекции на Фонда вече се изготвят и подписват договори с одобрените кандидати. Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева. ДФЗ продължава да одобрява и договорира бизнес идеите на най-малките стопани, разписани в плановете им за развитие по подмярка 6.3. Още […]

Read more ›