Post Tagged with: "промяна"

До края на седмицата променяме вида на осигуряването си

До края на седмицата променяме вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП Пловдив. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по образец. Така лицата могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент от миналата година и да се ползват от всички осигурени социални рискове (болнични) […]

Read more ›
Променя се формирането на цените на засегната от съхнене дървесина

Променя се формирането на цените на засегната от съхнене дървесина

Правителството реши при продажбата на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия, държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите да внасят във Фонд „Инвестиции в горите” половината от определената за здрава дървесина сума. Промяната, която беше направена с допълнение в ПМС 343/2011 за определяне размера на частта от продажната цена на дървесина и недървесните горски продукти, […]

Read more ›
За кого ще бият камбаните в България? Не само патриархът се избира днес

За кого ще бият камбаните в България? Не само патриархът се избира днес

Днес Съборът избира патриарх. Днес България ще е и един гигантски митинг.

Read more ›