Средната цена на олиото е нараснала с 0,5% за седмица

Средните цени по веригата на предлагане на рафинирано слънчогледово олио в страната остават около нивата от предходната седмица, сочат анализите на Министерството на земеделието и храните за периода 20 – 27 ноември 2013 г. През изминалата седмица ценовия диапазон за предлагането на слънчогледово олио на тържищата в страната започва 1,80 лв./литър (Хасково) до 2,52 лв./литър (Стара Загора).

Олиото е поскъпнало с 0,5% за седмица

Олиото е поскъпнало с 0,5% за седмица

Разнопосочни ценови изменения са регистрирани в шестнадесет от областните центрове – границите от -5,8% (Хасково) до +5,4% (Благоевград). С 0,5% , спрямо предходната седмица до 2,14 лв./литър, се повишава средната цена на едро на олиото за страната. В големите търговски вериги средната цена за страната при търговията на дребно с рафинирано олио остава на нивото от предходната седмица – 2,61 лв./литър. Цените на продукта в големите супермаркети варират от 2,39 лв./литър до 2,91 лв./литър, като най-ниски са стойностите в Шумен, а най-високи в Перник.

Седмично увеличение на цените на дребно в ГТВ се регистрира в пет области. От тях най-значително в Русе (с 3,9%), а най-слабо в Пловдив (с 1,9%). Наблюдава се понижение на стойностите спрямо предходната седмица с между 1,9% (Сливен и Ямбол) и 3% (Хасково).

Цените на дребно на олиото в другите търговски обекти се движат в границите от 2,40 лв./литър (Русе) до 3,19 лв./литър (Смолян), в повечето области остават на нивата от предходния седмичен период.

В шест от областите се наблюдава леко понижение на цените на дребно в ДТО спрямо предходната седмица с между 0,6% (Смолян) и 1,9% (Благоевград и Кюстендил). В резултат, средната цена на дребно на слънчогледовото олио за страната в по-малките магазини намалява незначително (с 0,4%) на седмична база до 2,67 лв./литър.

Средно за страната, цените на олиото в по-малките магазини са по-високи от тези в големите супермаркети с 0,06 лв./литър, като тази разлика е най-голяма в Смолян – 0,35 лв./литър. В шест области продуктът се предлага в ДТО на по-ниски цени от тези в ГТВ, като най-голяма е разликата в тази посока в Русе – 0,24 лв./литър.

През изтеклата седмица най-голям марж между цените на едро и на дребно на слънчогледовото олио се отчита в Хасково за големите супермаркети (0,77 лв./литър) и в Смолян за по-малките магазини (1,06 лв./литър).В област Варна цените в малките магазини са по-ниски от тези на едро с 0,02 лв./литър.

През едномесечния период на наблюдение (м. ноември 2013 г.) пазарът на рафинирано слънчогледово олио в страната остава сравнително спокоен, с тенденция на леко понижение на ценовите равнища спрямо предходния месец. Към края на м. ноември средната цена на едро за страната остава на нивото отпреди един месец – 2,14 лв./литър.

При средните цени на дребно на продукта се отчита понижение в рамките на едномесечния период, с 1,9% за големите търговски вериги и с 1,8% – за по-малките търговски обекти. По области, най-значително поевтиняване на продукта се наблюдава за ГТВ в Шумен (със 7,7%), а за ДТО – в София (с 11,9%).

Leave a Comment