Проф. Бъчварова открива деловата „АГРА“ с конференция за законодателството

Семинар за организациите на производители в Нидерландия е предвиден на 6 март

Panair-Plovdiv-AgraБогата делова програма ще съпътства селскостопанската изложба „Агра 2014“, която се открива в Пловдив на 4 март под патронажа на земеделския министър проф. Димитър Греков. Още в първия ден щ се проведе конференция „Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство“ с участието на проф. д-р Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие към Народното събрание. Форумът се организира от Международен панаир Пловдив и Пловдивската земеделска камара.

Евродепутатът Антония Първанова инициира кръгла маса „Развитие на малките и средни селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране“ на 6 март. Същия ден посолството на Кралство Нидерландия  у нас прави семинар ,,Организации на производители – холандският опит и възможностите в България“. Екип на земеделското министерство ще представи  конкретни стъпки за  подпомагане на организации на производители. Щеизложбата Агра бъдат презентирани добри практики от Холандия. Фондация  „Земята източник на доходи“ е подготвила кръгла маса  за проблемите и перспективите в развитието на дребните земеделски стопанства. 

С екологичната проблематика е свързана друга част от деловите събития. Селскостопанската академия – партньор в организирането на „Агра“, акцентира на опазването на растителните генетични ресурси със специална  проява на 5 март. Председателят на Академията доц. д-р Христо Бозуков ще изнесе доклад за модерните методи за растителна защита на кръглата маса „Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 – 2020 г.“, която ще се състои същия ден.

Конференция по биоземеделие организира Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите на 7 март.

Над 30 мероприятия  са включени в деловата програма на  Международната селскостопанска изложба. Те ще допълнят панорамата от иновации за агробизнеса, която може да се види в експозициите на водещи компании от 22 държави.

Leave a Comment