С 0,5% е поскъпнало олиото през последната седмица

Олиото на едро поскъпва с 0,5% спрямо предходния седмичен период, до 2,02 лв./литър. По области, цените на продукта варират от 1,76 лв./литър (Хасково) до 2,35 лв./литър (Варна). В четири области се отчита седмично покачване на стойностите с между 1% (София) и 6,1% (Добрич), а в други четири -. понижение, в рамките на 0,5 – 3,8% (Монтана).

С 0,5% е поскъпнало олиото през последната седмица

С 0,5% е поскъпнало олиото през последната седмица

Средната цена на дребно за страната на рафинираното олио в големите търговски вериги (ГТВ) се запазва на нивото от предходната седмица – 2,53 лв./литър. В тези обекти олиото се търгува в ценовия диапазон от 2,35 лв./литър (Добрич и Шумен) до 2,70 лв./литър (Кърджали). Леки седмични изменения на ценовите стойности се регистрират само в четири области. В три от тях олиото поевтинява с между 1,9 и 2,1% (Добрич), докато в ГТВ в Благоевград продуктът поскъпва с 4,1%.

При търговията на дребно с олио в другите търговски обекти (ДТО) се отчита леко седмично понижение на средната стойност за страната – с 0,4%, до 2,54 лв./литър. По области, цените в по-малките магазини са в интервала от 2,23 лв./литър (Русе) до 2,75 лв./литър (Монтана, Пазарджик и Стара Загора). Спрямо предходния седмичен период, изменение на стойностите се регистрира само в три области – София, Търговище и Хасково, където олиото поевтинява, съответно с 0,4%, 3,7% и 5,9%.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в по-малките магазини са средно с 0,01 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,21 лв./литър в Стара Загора и Монтана. В осем области цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези в големите супермаркети с между 0,01 и 0,31 лв./литър (Русе).

Най–голям марж между цените на едро и на дребно на продукта е регистриран за ГТВ в Бургас (0,75 лв./литър), а за ДТО – в Плевен (0,79 лв./литър).

Leave a Comment