Административният хаос в земеделието застрашава и директните плащания

Министерството не е създало софтуер за регистриране на правните основания за ползване на земята, не информира производителите за „зелените“ изисквания

Светлана БояноваАдминистративният хаос в земеделието е заплаха и за директните плащания. Новата стопанска година започна за производителите, а те не са наясно нито за условията за зелени плащания, които представляват към 30% от преките субсидии за площ, нито пък е създаден от аграрното министерство софтуер за регистриране на стопанствата с правни основания за ползване на земята. Това коментираха Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и Румяна Ангелова, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, пред Агро ТВ.

„Нещата не изглеждат добре“, смята Боянова. „Земеделските стопани  бяха свикнали какво да правят – имаше

Румяна Ангелова с бившия министър проф. Греков

Румяна Ангелова с бившия министър проф. Греков

някаква процедура. Но сега от тях се изискват доста повече неща, за да си получат директните плащания следващата година. За съжаление нямаше кой да ни го обясни. Аз имам съмнението, че дори общинските служби не са наясно и не могат да обяснят, защото дори те не са обучени.“

„Новостите трябва да се сведат до знанието на хората – и по отношение на озеленяването, и по отношение на размера на плащанията въобще. По време на работните групи ние задавахме въпроси, истината е, че самите експерти не можеха да ни отговорят на въпросите“, потвърди Румяна Ангелова.

„Аз вече знам в Шотландия какво ще означава за тях позеленяването“, даде пример Светлана Боянова. „На сайта на тяхното министерство има примери, обяснения, въпроси и отговори,  картинки. Те сами обясняват на сайта си всичко, което е свързано с озеленяването по най-прост начин. Всеки го намира и разбира така. А нашите фермери се чудят какво да засяват, за да отговорят на компонента „зелено“.

Според Румяна Ангелова повечето земеделски производители не знаят, че оттук нататък, за да получат подпомагане, ще трябва да покажат своето правно основание.  Това означава, че за да продължат да обработват земята, трябва да са сключили споразумение с другите арендатори на масива.

Според член 41 в променения Закон за подпомагането на земеделските производители „земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват  по схемата за единно плащане на площ“, цитира Боянова. В алинея 3-та на този член пише: „Кандидатите за подпомагане подават заявления за съответната календарна година след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по местонахождение на площите“.

Големият проблем е, че правните основания се регистрират в специализиран софтуерен продукт, който обаче Министерство на земеделието и храните още не е създало. Зам.- министър Георги Костов обяви, че това ще трябва да свърши следващото правителство.

Светлана Боянова препоръча на земеделските производители да не чакат докато бъркотията в МЗХ се оправи, а да направят доброволни споразумения за ползването на земята или служебни, където е необходимо. Новият министър да пусне веднага поръчка за регистъра. Успоредно с това да започне информационна кампания „с картинки“ за зелените плащания. Да се обясни на хората, че междинната култура няма да се проверява сега, а както е написано в проекта на наредба – през 2015/16 стопанска година. Да се направят пояснения за азотфиксиращите култури.А проектонаредбата за зелените колкото може по-бързо да се приеме и обнародва.

 

 

 

Leave a Comment