Фокусът на борсовите играчи се измества от петрола към зърното

Автор: Мартин Иванов

Глобалната реколта от пшеница ще надмине 722 млн. тона
борсата в Чикаго

Борсата в Чикаго

Реколтата от пшеница в света през 2014/15 година се очаква да достигне 722,18 млн. тона. Това информира порталът UkrAgroConsult, позовавайки се на данни от последния доклад на американския департамент по земеделие (USDA) за тази година. Това е с 1,9 млн. тона повече в сравнение с оценката от предишния месец. Подобна реколта може да доведе до компенсиране на понижените крайни запаси.

За Русия и Украйна се прогнозира реколтата от пшеница в текущата стопанска година да достигне съответно 59 и 24,5 млн. тона. В същото време се очаква началните запаси от зърно в света да намалеят с 0,4 млн. тона заради повишеното потребление в Индонезия през 2012/13 и 2013/14 година. Обемът на търговията с пшеница през разглеждания период може да се увеличи с 3,1 млн. тона, заради голямото предлагане, както и нарасналото търсене на пшеница в редица от страните вносители.

Що се отнася до ЕС, оценката за експорта и беше повишена с 1 млн. тона заради конкурентноспособните цени на европейската пшеница и бързите темпове на износа към настоящия момент. Заради засилената конкуренция от страна на ЕС и Украйна, която се очаква да увеличи своя износ на пшеница с 0,3 млн. тона до 10,3 млн. тона, експертите намалиха с 0,5 млн. тона експортния потенциал на Русия, и през 2014/15 година се очаква той да достигне 22 млн. тона. Световното потребление на пшеница вероятно ще намалее, като според USDA най-драстичен спад от 1,5 млн. тона се прогнозира за ЕС. Причина за това е спадът в потреблението на пшеница за фураж, както и увеличения експорт. Прогнозите за добра реколта в Канада, Русия и ЕС може да доведат до увеличаване на крайните глобални запаси от пшеница с 2 млн. тона.

Борсите реагираха с умерено понижение на цените

Международните борси реагираха с умерено понижение на цените след публикуване на последния доклад на USDA, в който те повишиха оценките си за глобалните добиви при основните зърнени и маслодайни култури. Пшеницата зад Океана се понижи с 4 цента до 5 долара и 61 цента за бушел, докато в Европа изгуби 2,25 евро и се продаваше при малко над 184 евро за тон. Припомняме, че в началото на декември контрактите на пшеницата в Париж почти достигнаха границата от 190 евро за тон. Подобно повишение според различни анализатори е донякъде спекулативно и е свързано с очакванията за по-ниски добиви за следващата 2015/16 година, основани на лошите метеорологични условия в момента в някои от най-важните глобални производители на пшеница като САЩ и Русия, които нанасят сериозни поражения върху посевите със зимни сортове пшеница. Не на последно място цената на пшеницата според Антоанета Белопитова, експерт от Софийска стокова борса, се влияе и от ниската цена на горивата в момента, тъй като някои от инвеститорите са решили да изместят фокуса на интереса си към зърното, което сега е по-изгодно за капиталовложения от петрола.

Рекордна реколта при маслодайните култури

При маслодайните култури експертите на USDAочакват общите добиви през текущата стопанска година да достигнат рекордните 530,7 млн. тона. Заради повишението на производството на соя в Канада, Украйна и Парагвай се прогнозира общите добиви при тази култура да достигнат 312,8 млн. тона. Глобалният експорт на маслодайни култури може да се увеличи с 0,8 млн. тона до 135,3 млн. тона, като основен дял от него се пада на соята. Крайните запаси от маслодайни култури ще се повишат с 0,8 млн. тона и ще достигнат 136,3 млн. тона според прогнозата. Подобно ниво би било с 23,5 млн. тона над това през 2013/14 година.

Leave a Comment