България е на дъното по професионално и академично образование според германския бизнес

Анкетата на ГБИТК ни поставя под №2 по данъци и на опашката по правна сигурност

По качество на професионалното и академично

Германският завод за "Либхер" край Пловдив

Германският завод за „Либхер“ край Пловдив

образование, както и по качество на специализираната работна ръка, България е в дъното на класацията, извършена от членове на Германо-Българската индустриално-търговка камара (ГБИТК) през 2015 г. Анкетата подрежда страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по различни критерии, един от които е образованието. Именно поради лошата оценка по този показател ГБИТК създават клъстър „Дуално професионално обучение“. То се базира на два стълба – теория, която идва от професионалните училища, и практика, която е във фокуса на предприятията.

Германският бизнес ни подрежда на първо място по данъчна тежест и второ по данъчна свобода, като пред нас е единствено Естония.

По отношение на правната сигурност обаче България заема последно място. На опашката сме и по борбата с корупцията и престъпността, където след страната ни са само Сърбия и Босна и Херцеговина.

Оценката на германските компании за политическата и социална стабилност на България е изключително негативна, като с по-лоши резултати са единствено Сърбия и Словакия. И все пак положителен знак е, че въпреки редицата отрицателни показатели 88% от запитаните компании са отговорили, че биха инвестирали отново в България.

Членството на България в Европейския съюз (ЕС) остава едно от конкурентните ни предимства. Заедно със стратегическото си географско положение страната ни се превръща в трамплин за пазарите на Азия, което оказва влияние върху решението на немските компании да стартират бизнес инициативи в България.

Настроенията по отношение на развитието на икономическата ситуация в самите предприятия също са по-скоро положителни: 55% очакват тя да се подобри, докато само 7% се опасяват от по-слаби резултати.

По германски данни в търговските отношения между България и Германия за 2014 г. е бил отчетен рекорд от 5,9 млрд. евро, което е ръст от 10,9% в сравнение с предишната година. Основната причина за това са германските инвеститори в България, които допринасят с налагане на германско качество на предлаганите продукти и на работните процеси.

По данни на Българската народна банка ситуацията по отношение на инвестициите обаче показва изтичане на германски капитали от България в размер на 275 млн. евро, макар че в същото време има нови инвестиции на вече установени фирми. Така например през 2014 г. германската Aurubis е открила пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води на стойност 6,3 млн. евро.

 

Leave a Comment