Производителите се отдръпват от ечемика

ечемикПо оперативни данни, към 28 април 2016 г. площите за реколтиране с пшеница и маслодайна рапица са съответно с около 8% и 4% повече в сравнение със същия период на 2015 г., докато при площите със зимен ечемик се наблюдава намаление с около 5%. Това показва последният оперативен анализ на основните земеделски култури, подготвен от МЗХ.

Пролетният ечемик също заема по-малко площи в сравнение с 2015 г. Към края на април в цялата страна са засети 26 700 дка. Аналогична картина се наблюдава и в Пловдивска област, където по данни на областната земеделска дирекция към 26 април са засети 3 820 дка при 12 865 дка през 2015 г.

През последната седмица сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица в страната продължава да напредва с бързи темпове, като по оперативни данни към 28 април площите, засети с двете култури, достигат съответно 6 492,2 хил. дка и 3 453 хил. дка.

Към края на април са разсадени 389 дка с тютюн тип „Бърлей“, 3 323 дка с тютюн тип „Вирджиния“ и 1 402 дка с тютюн тип „Ориенталски“, показва оперативния анализ на министерството.

Заетите в памук площи са 11 580 дка, със соя 102 422 дка, с ориз 7 615, с картофи 69 581 дка, с дини 6 651 дка.

 

Leave a Comment