Публикуваха класацията за втория прием от Лозарската програма

зарязване на лозята на АУДържавен фонд „Земеделие“ обяви класирането от втория прием на проекти за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. за финансовата 2016 година.

63-ма са одобрените кандидати. (Виж списъка ТУК.) Заявената за авансово плащане сума по допустимите заявления е 10 059 267 лв. при обявен бюджет от 10 118 265 лева.

Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Фонд „Земеделие“ напомня, че по този прием договорите за предоставяне на финансова помощ, които се сключват с одобрените кандидати, ще бъдат прекратени, в случай че не бъде подадено заявление за авансово плащане в срок до 20 август 2016 г.

 

 

Leave a Comment