Годината започна с износ на ечемик

търговски кораб2018 г. е започнала с износ на ечемик. 2 000 тона са експортирани през пристанище Варна в седмицата 1-7 януари, съобщава МЗХГ. Износ на пшеница и рапица не е осъществен в първата седемдневка.

Въпреки липсата на съществен износ през последните седмици, общо изнесеното количество пшеница през порта от началото на пазарната 2017/18 година до момента надхвърля с 10,1% отчетеното за същия период на предходната пазарна година. При ечемика е налице още по-значително увеличение – над шест пъти, до 1 384 хил. тона. От друга страна, преминалите товари с рапица са с 38,3% по-малко.

През пристанище Варна отново в първата седмица са отпътували 4,3 хил. тона царевица и 53,1 хил. тона слънчоглед. И при двете култури износът се движи с много по- бързи темпове спрямо предходната пазарна година. Общо за периода от началото на септември 2017 г. до 07.01.2018 г., експортът на царевица през порта нараства с 95,3% на годишна база, а този на слънчоглед – над три пъти.

През порт Бургас от началото на сезона (3 юли 2017 г.) до момента са натоварени 19,7 хил. тона пшеница за износ, а експорт на ечемик и рапица все още не е отчетен. Оттам не са експортирани също така царевица и слънчоглед.

 

Leave a Comment