ДФЗ преведе още по 2,73 лв./ха по СЕПП

нивиДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). По 2,73 лв./ха получиха 57 977 земеделски стопани.

Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).

Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-472 от 20.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 195,73 лв./хектар. През декември 2018 г., когато бе извършен големият превод, индикативната ставка бе 193 лв./ха.

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2018 г. достигнаха  713,5 млн. лв. През декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 634 млн. лв.

Leave a Comment