Средният икономически размер на животновъдно стопанство е 33 338 лв.

Средният икономически размер на едно животновъдно стопанство у нас е 33 338 лева. Това сочат сметките в SWOT анализа, изготвен от Института по аграрна икономика (ИАИ). Те бяха представени вчера пред Консултативния съвет по животновъдство, който се проведе в земеделското министерство.

SWOT анализ животновъдство

 

Над 3,5 пъти повече са стопанствата, в които се отглеждат до 50 говеда, в сравнение с тези, където има повече от 50 животни. Броят на фермите с до 50 говеда е почти 81%, а животните в тях са 44 на сто от всички говеда в страната.

При овцете и козите ситуациацията е подобна.

Тези данни дадоха основание на земеделското министерство да предложи модулация на обвързаната подкрепа. Така с по-висока ставка на подпомагане ще бъдат стопанства с до 50 крави/биволи и с до 200 овце/кози. Досега тези числа бяха съответно 30 и 100. Освен това ставката няма да е с 10 на сто по-висока, а с 25 процента.

Основание за това дава както анализа на учените от ИАИ, така и последните данни от Кампания 2019 за директните плащания. Те показаха, че говедата в страната са намалели с 4%, а овцете с 9%, ръст има само при биволите.

02

 

брой животни

 

 

Leave a Comment