26-годишен пита МЗХГ: Изнемогвам! Няма ли да ми помогнете за мярка 6.3?

Бенефициентите ще могат да закупуват употретребявана техника

малък фермер26-годишен кандидат за финансиране с 15 000 евро по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ е написал отчаяно писмо до земеделското министерство. Той от една година (след като се е върнал от Великобритания, където не му е харесало) се занимава с дребно животновъдство, подготвяйки се за кандидатстване по подмярката. Наскоро обаче е разбрал, че не отговаря на условията. За повторна консултация е попитал министерството така ли е наистина.

„(През) 2018 закупих 7 юници/крави, наех обор за 10 години и се регистрирах по чл. 51 заден двор. БАБХ ми дадоха предписание за регистрация по чл 137… Изпълних го и го взех. Подготвях се за стартирането на приема по мярка 6.3, всичко беше наред, но когато стартира приема по програмата, жената, която изготвя проекта, ми каза, че няма да получа субсидията, защото не отговарям на изискванията и съм придобил (регистрация по) чл. 137 през 2019, а не през 2018 … Та въпроса ми е не заслужавам ли тази помощ?!? Без нея моето съществуване ще е много трудно. Имам амбиции да направя мандра и кланница, но не виждам поне малко помощ от милата ми държава. Аз съм на 26 години, нямам работници поради финансови затруднения… Сам рина, сам паса кравите, сам доя, сам подготвям храна за зимата, с помощта на баща ми строим, всеки божи ден аз съм във фермата от сутрин до вечер. Набих над 30 000 лв., за да мога да изпълня всички изисквания на БАБХ, и вече изнемогвам… Нека помощите които пристигат от ЕС и държавата да се дават на реалните хора, които се трудят всекидневно, за да могат да съществуват, нека хора да обикалят и да видят реално нещата, а не да се раздават парите на основание на 2 папки документи, а реално нищо… Помогнете на младите хора като мен да останем във България и да развиеме бизнеса в нашите села и градове.. Това е от мен, дано имаше смисъл да го пиша!“

Въпросът на младия фермер, който очевидно е изпуснал и възможността да кандидатства по мярка 6.1 в този програмен период, може и да е трогнал експертите на министерството. Отговорът им обаче е съобразен с насоките и условията, и категорично отрязва шанса на кандидата да получи финансова помощ по 6.3. Той гласи:

Във връзка с Вашето запитване относно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да имате предвид т. 11 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК, също така т. 13 от същия Раздел: „За приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна дейност, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година.“

Общо до момента са зададени 41 въпроса на кандидат-бенефициенти, някои от които са много специфични.

От отговорите на по-общите въпроси, става ясно, че ако бъдат одобрени по подмярка 6.3, земеделците ще могат да закупят употребявани машини и съоръжения. Уточнено е обаче, че планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Млади земеделци, които са получили финансиране по подмярка 6.1 в този или предишния програмен период, са недопустими. Това не се отнася обаче за бенефициенти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма (ТПП) за развитие на малки стопанства“.

Няма ограничение за кандидатстване и за производители, които вече са се пробвали по мярка 6.3 и не са успели.

От министерството не са дали ясен отговор на въпроса счита ли се за изкуствено създадено условие, ако към датата на кандидатстване кандидатът е с размер на стопанството между 2 000 и 7 999 евро, но за предходната година стопанството му е било с размер над 8 000 евро.

Отговорът гласи, че „окончателното решение по оценка на проектните предложения се взема от Оценителна комисия, която ще разполага с цялата необходима информация по проектното предложение“.

Приемът на заявления по подмярка 6.3, който започна на 28 юни, ще продължи до края на септември.

 

 

Leave a Comment