ДФЗ преведе почти 80 млн. лв. обвързана подкрепа за крави и биволи

биволиДФ „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 79 781 705,04 лева на 9315 животновъди по пет схеми за обвързано производство.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) са изплатени 29 850 823,27 лв, разпределени между 879 кандидата. Подпомагането е по 515,89  лева за първите 30 животни и 468,99 лева за над 30-тото допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) са преведени 25 993 210,43 лв, разпределени между  3 813 кандидата. Помощта е 308,69  лева за първите 30 животни, и 280,63 лева за над 30-тото допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол са изплатени 3 007 836,99 лв, разпределени между 398 кандидата. Тук субсидиите са 172,56  лева за първите 30 животни, и 156,87 лева за над 30-тото допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) са изплатени 17 535 177,96 лв, разпределени между 5 336 кандидата. Подпомагането е 161,46  лева за първите 30 животни, и 146,78 лева за над 30-тото допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за биволи общата сума е 3 394 656.39 лв. разпределена между 262 кандидата. Изплатени са по 362,36  лева.

Следващата седмица ДФЗ ще плати и по последната схема за обвързано подпомагане – на козевъди и овцевъди, които гледат животни под селекционен контрол.

Leave a Comment