Земеделци и тютюнопроизводители плащат месечно по 131,46 лв. за осигуровки през 2020 г.

пчеларят Гени ТитовДо 25 февруари тази година самоосигуряващите се земеделски производители, които са регистрирани като такива, в това число и тютюнопроизводителите, трябва да внесат осигуровките си за януари. За 2020 г. минималният осигурителен доход е променен от 400 на 420 лева.

За януари (а и за всички месеци през тази година) фермерите ще трябва да внесат общо 131,46 лв., ако са избрали да правят вноски и към фонд „Общо заболяване и майчинство“. Това плащане не е задължително. Размерът на вноската по този фонд е само 3,5% върху 420 лв. или 14,7 лв. Плюсът, ако се плаща тази сума, е, че земеделци и тютюнопроизводители ще имат право на държавна подкрепа при майчинство, на обезщетение от НОИ при болнични, а също така ще могат да ползват санаториуми с намалена такса.

В случай, че са се отказали от фонд „Общо заболяване и майчинство“, общата сума на месечните вноски за фонд „Пенсии“ и към Националната здравноосигурителна каса ще е 116,76 лв.

Как се получава сборът?

Родените след 31 декември 1959 г. ще внасят за фонд „Пенсии“ 14,8% върху минималния осигурителен доход, което е 62,16 лв. За универсалния пенсионен фонд (УПФ), по който се плаща за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) или т. нар. втора пенсия, сумата е 21 лева (5%). Здравните осигурителни вноски, които са 8%, са 33,60 лв. Така общият сбор на осигуровките става 116,76 лв. месечно.

Като добавим и  вноската за „Общо заболяване и майчинство“, месечната сума за осигуровки е 131,46 лв.

Ако земеделците са родени преди 1 януари 1960 г. те не плащат ДЗПО, но пък вноската им за фонд „Пенсии“ е 19,8% и се равнява на 83,16 лв. Здравната осигуровка отново е 33,60 лева.

Leave a Comment