Кои са бариерите пред иновациите в селското стопанство у нас

Фондация Смарт Агростарт търси вашите отговори чрез своя анкета

Смарт АгростартЗащо у нас въвеждането на иновации в селското стопанство звучи за фермерите като предложение да научат китайски език? Кои са бариерите пред европейското ни бъдеще, в което иновациите са важен тактически инструмент?

Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може да прецени дали нещо е иновативно или не.

Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до някакъв вид печалба – икономическа, социална или екологична. Иновацията всъщност е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги актуални и полезни.

Ето защо ЕС търси начини да направи европейските земеделие и хранително-вкусова промишленост по-конкурентоспособни и иновативни, за да може общността да запази водещата си световна роля в едно умно, интелигентно, зелено и удобно бъдеще. Иновациите са и ще бъдат занапред един от основните приоритети на Съюза, като тяхна основна цел е производството на повече продукция с по-добро качество, при това чрез по-малко вложен ресурс.

Заедно за българското селоВ рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с иновациите и това какво е тяхното място в земеделието.

Въпросите, които задава анкетата, търсят вашите отговори кои са най-ефективните и предпочитани иновации в селскостопанското производство. Какво е нивото на коопериране между земеделските стопани и науката при разработване и внедряване на иновации? Какво възпрепятства въвеждането на иновации в селскостопанското производство? – На тези и други въпроси се опитва да отговори проучването, провеждано от неправителствената организация ТУК.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/inovaciite-v-selskostopanskoto-proizvodstvo/.

Прочети още: Изобретател от Пловдив създава съвършения кошер по съвети на пчелари

Leave a Comment