В Европа най-зле са пролетните култури в Румъния, България и Гърция

Септемврийският брой на бюлетина на JRC MARS – Мониторинг на посевите в Европа – беше публикуван днес, заедно с две издания на Глобалната перспектива на JRC MARS Bulletin за Турция и Украйна.

Прогнозите за добива за летните култури в ЕС, преразгледани допълнително надолу

сушаСпоред бюлетина за мониторинг на културите за Европа, на ниво ЕС прогнозите за добива за всички пролетни култури са ревизирани надолу, най-забележително за Румъния, България и Гърция. Като цяло прогнозата за добива на равнище ЕС за пролетните култури сега е близо до 5-годишната средна стойност.

Тежките условия на суша продължиха в Източна Румъния, Източна България и Южна Украйна, с по-нататъшни отрицателни въздействия главно върху царевицата и слънчогледа. Понастоящем сушата се наблюдава и в североизточна Гърция, основният регион за производство на слънчоглед в страната, а продължителният дефицит на валежи започна да влияе върху царевицата в централна Украйна.

В Западна Европа отчетените през август топлинни вълни бяха последвани от спад на температурите, но дефицитът на валежи продължи в големи части на Франция, Белгия, Люксембург, Западна Германия и южната част на Холандия, което допълнително намали очакванията за добива за пролетните култури в тези региони (предимно царевица, захарно цвекло и картофи).

В Ирландия и части от Обединеното кралство честите и обилни валежи от средата на август се отразиха негативно на узряването и прибирането на пролетните и зимните зърнени култури.

В Централна и Северна Европа преобладаваха благоприятни условия. Излишъкът от валежи благоприятства летните култури в Северна Италия, Австрия, Словакия, Чехия, Полша и Беларус.

Горещото лято намали очакванията за добив в Турция

Според бюлетина за Турция зимните култури се представят добре благодарение на валежите през юни, които благоприятстват пълненето на зърно и смекчават стреса от меките горещи вълни. Летните култури са имали оптимално развитие до август, когато прекалено горещите температури намаляват високите очаквания за добив. Въпреки това прогнозите за добива както за зимните, така и за летните култури са над средното за 5 години.

Значителен дефицит от дъжд намали очакванията за добив в Украйна

В Украйна сезонът на реколтата е доста обезпокоителен, с мека зима с по-ниско от обичайното презареждане на почвената влага, суша от пролетта югозападните части и продължителен дефицит на дъжд в централна Украйна, понижаващ очакванията за добив. С изключение на пролетния ечемик добивите за всички разглеждани култури се очаква да бъдат под историческата тенденция, но със сигурност не драстично ниски.

Leave a Comment