21 групи и организации на плодове и зеленчуци заявяват окончателно плащане (виж кои са те)

ябълкиДо 15 февруари 2021 г. организациите на производители на плодове и зеленчуци, сключили договори за финансово подпомагане и изпълняващи одобрени оперативни програми, могат да подадат заявки за окончателно плащане в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация. Необходимо е бенефициентите по схемата да приложат и документи, доказващи извършените разходи и дейности, в съответствие с Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Организациите на производители имат задължение към заявките за плащане да приложат застрахователни полици за имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, валидни за срок от минимум 12 месеца.

Напомняме, че заявки за междинно плащане се подават само ако е заложено в одобрената оперативна програма и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. Това става в срок до 3 месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите.

Обновен списък на групите и организации на производители у нас показва, че общият им брой е 59. От тях 21 се занимават с производство на плодове и зеленчуци, или и двете, като в това число не влизат сдружения на производители на гъби, на винено грозде и на картофи.

Име на ОП/ГП ОП/ГП Основание за признаване Заповед за признаване Сектор
1 „Българска праскова“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-465/13.07.2007 г. Плодове
2 „Тракия Вали“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-82/05.02.2010 г. Зеленчуци
3 „Фермерско мляко“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-201/26.03.2015 г. Мляко
4  „Фрукталина“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-772/30.10.2015 г. Плодове
5 „Съюз на гъбопроизводителите в България“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-698/09.10.2015 г. Гъби
6 „Винитера Карнобат“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-887/20.11.2015 г. Винено грозде
7 „Сдружение Булгар Плод“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-133/17.03.2016 г. Плодове
8 „Айдиал Партнерс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-533/25.07.2016 г. Зеленчуци
9 „Яблена Натура и Партнърс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-599/18.08.2016 г. Плодове
10 „Тера Грейн“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-688/16.09.2016 г. Зърнено – житни и маслодайни култури
11 „Фермери 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-700/20.09.2016 г. Мляко
12 „Росна китка“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-681/14.09.2016 г. Мляко
13 „Карнобатско мляко“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-729/27.09.2016 г. Мляко
14 „Обединени земеделци Димово“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-746/30.09.2016 г. Зърнено – житни и маслодайни култури
15 „Шийп груп – 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-990/15.12.2016 г. Мляко
16  „Китка – 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-91/10.02.2017 г. Мляко
17  „Веджи Фрост“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-84/10.02.2017 г. Зеленчуци
18 „Сакар Мелон Фарм“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-86/10.02.2017 г. Плодове и зеленчуци
19 „Хари Агрогруп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-85/10.02.2017 г. Мляко
20 „Делиорман Груп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-77/10.02.2017 г. Мляко
21 „Северозапад 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-83/10.02.2017 г. Мляко
22 „Градинар Груп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-90/10.02.2017 г. Плодове
23  „Алиа Грейн Груп“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-79/10.02.2017 г. Зърнено – житни и маслодайни култури
24 „Блек Даймъндс Хербал Плант“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-89/10.02.2017 г. Медицински и етеричномаслени култури
25  „Бългериан Органик Фуудс“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-460/22.05.2017 г. Мед и пчелни продукти
26 „Бански картоф“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-594/02.08.2017 г. Картофи
27  „Фрут логистик“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-700/08.09.2017 г. Плодове и зеленчуци
28 „Дунав плод“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-816/19.10.2017 г. Плодове
29 „Свиневъдно Сдружение“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-818/19.10.2017 г. Месо и вълна
30 „Средец Милк“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-819/19.10.2017 г. Мляко
31 „Консорциум Хербал ойл – Калиакра“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-970/20.12.2017 г. Медицински и етеричномаслени култури
32 „Семеле“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-50/22.01.2018 г. Плодове и зеленчуци
33 „Българска роза – Иван Вазово“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-87/12.02.2018 г. Медицински и етеричномаслени култури
34 „Апис Мелифера България“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-278/28.03.2018 г. Мед и пчелни продукти
35 „Група овощари Карнобат“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-314/04.04.2018 г. Плодове
36 „Кооператив българска лавандула“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-349/12.04.2018 г. Медицински и етеричномаслени култури
37  „Хепи Фрутс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-406/26.04.2018 г. Плодове и зеленчуци
38 „Органик бий продуктс“ ОП Наредба № 12/2015 РД 09-456 /16.05.2018 г. Мед и пчелни продукти
39 „Източна родопска пчела“ КООП ОП Наредба № 12/2015 РД 09-533/ 07.06.2018 г. Мед и пчелни продукти
40 „Зар груп“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-534/ 07.06.2018 г. Зеленчуци
41  „Сдружени земеделски стопани-Крумовград“ КООП ОП Наредба № 12/2015 РД 09-537/ 07.06.2018 г. Месо и вълна
42 „Лавандула груп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-702/03.08.2018  г. Медицински и етеричномаслени култури
43 „Дад‘с хъни“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-703/03.08.2018  г. Мед и пчелни продукти
44 „БЕ МЕ ГРУП“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-710/08.08.2018  г. Мляко
45  „Войводи 2018“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-764/14.08.2018  г. Мляко
46  „Българска пшеница“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-765/14.08.2018  г. Зърнено-житни култури
47  „Добруджа 7“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-767/14.08.2018  г. Месо и вълна
48 „Тракийски плодове и зеленчуци“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-771/16.08.2018  г. Плодове и зеленчуци
49 „Ривър Милк“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-772/16.08.2018  г. Мляко и млечни продукти
50 „Агро 6“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-773/16.08.2018  г. Зърнено – житни и маслодайни култури
51 „Ники 2017“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-774/17.08.2018  г. Месо и вълна
52  „Хайдушко мляко“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-809/31.08.2018  г. Мляко
53 „Дружина млечна“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-810/31.08.2018  г. Мляко
54  „Тракийско сдружение-мека пшеница“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-823/04.09.2018  г. Зърнено-житни култури
55 „Съни Фрутс България“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-400/22.04.2019 г. Плодове
56  „Грийн Фрут БГ“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-401/22.04.2019 г. Плодове
57 „Бул Ейпъл“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-424/25.04.2019 г. Плодове
58  „Агрекоселект“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-426/30.04.2019 г. Плодове и зеленчуци
59 „Алл Брандс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-427/30.04.2019 г. Зеленчуци

 

 

Leave a Comment