527 милиона прасета са отишли за консумация в Китай през 2020 г.

прасеСпоред китайската статистическа служба през 2020 г. са произведени 41,13 милиона тона свинско месо по предварителни данни. Това е 1,42 милиона тона, или 3,3 процента по-малко от 2019 г. Година по-рано производството е спаднало с 21,3 процента поради африканската чума по свинете (АЧС).

Статистиката на Китай съобщава за 2020 г., че са заклани около 527 милиона прасета. В сравнение с предходната година това означава намаление със 17 милиона единици, т.е. с 3,2%. През последните месеци, благодарение на огромната държавна помощ, нараства броят на закланите животни.

Според официалната информация АЧС е под контрол благодарение на засилените мерки за биосигурност. Популацията на свине в края на декември 2020 г. възлиза на 406 милиона единици, което е с около една трета повече в сравнение с края на 2019 г. Резултатът е значително увеличение на производството на свинско месо, което през четвъртото тримесечие на 2020 г. е около 13 милиона тона, което е с над 21% повече в сравнение с 2019 г.

В случая с други видове месо, според китайската държавна статистика, през 2020 г. се наблюдава постоянно нарастване на производството на годишна база. Умереният растеж на говеждото месо беше 0.8% до 6,72 милиона тона, а агнешкото 1,0 процента до 4,92 милиона тона. Производството на птиче месо се е увеличило значително, с 5,5 процента. до 23,61 милиона тона. В допълнение, 4,8% повече са яйцата.

Общо китайско производство на месо през 2020 година възлиза на 76,39 милиона тона и е 0,1 процента по-ниско от нивото от 2019 г. Производството на мляко се е увеличило със 7,5% на годишна база до 34,3 милиона тона.

Leave a Comment