Стоилко Апостолов: В ЕС сме най-бързи в разработването на стратегическия план

От министерството не искат да говорят за пари и бюджети в Тематичната работна група. А как да преговаряме, като не знаем какво имаме в касичката?

Сертифицираните биопроизводители ще получават за първи път подпомагане по Първи стълб през 2023-2027 г. чрез две еко-схеми за поддържане на биологичното земеделие. Едната ще е за стопаните на биологично отглеждани животни, другата за биорастениевъдството. Това бе решено на Дванадесето заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието за периода 2023 – 2027, проведено на 15 февруари. 

Преди заседанието Фондация „Биоселена“ е изпратила свои предложения, четем от предварителните становища, публикувани на сайта на земеделското министерство. Фондацията е поискала възможност за финансиране на биопроизводителите и по други еко-схеми от Първи стълб оглед на целта, заложена в стратегията „От фермата до трапезата“ – до 2030 г. биоплощите в ЕС да заемат 30% от  всички земеделски площи в съюза. „Нашето предложение е площите заявени по еко-схемата за биологично производство – растениевъдство да бъдат допустими за подпомагане по останалите 3 еко схеми: засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни там, където е възможно“, пишат от „Биоселена“ и се мотивират. 

Стоилко Апостолов

Стоилко Апостолов

По този повод потърсихме председателят на Фондацията за биологично производство „Биоселена“ Стоилко Апостолов за повече информация.

Г-н Апостолов, „Биоселена“ предложи сертифицираните биологични производители да могат да участват и по другите 3 еко-схеми по Първи стълб, но това не беше прието от министерството. Доколко разочароващо е това решение?

Ами по този начин биопроизводството ще си остане на същите 2,3% площи, ако се разчита само на парите по Първи стълб. Те сега са 200 милиона и ще си останат 200 милиона, защото няма откъде да дойдат повече.

Мярка 11 по Втори стълб ще остане ли?

Ще остане, но ще се казва „интервенция“ и ще има друго име.

С това двойно финансиране по Първи и Втори стълб няма ли да се увеличи бюджетът за биологичното производство?

От министерството не говорят нищо за бюджет. Казват: „Бюджетите – после“. Но не може да се планира нещо без да знаеш какво имаш в касичката. Защото могат да се орежат плащанията за биопроизводство по мярка 11 и да станат по-малки. Може просто част от тях да се прехвърлят към Стълб 1, което не решава по никакъв начин проблема. Аз лично мисля, че бюджетите ще са по-малки, защото се предлагат много нови дейности по агроекологията по Ос 2. Там имаме средства за безорно земеделие, за интегрирана растителна защита и още много нови неща, които, за да се финансират от някъде, ще се орежат бюджетите на всички останали мерки. Чудеса не се случват, няма откъде да дойдат повече пари.

Съвсем ли не се говори за пари на заседанията на Тематичната работна група?

Не се говори. От министерството казват „дайте да си изчистим първо мерките“. Ама как да ги изчистим, като не знаем какви пари има?

Доколко становищата, които се изпращат от браншовите организации преди обсъждане на конкретни предложения, се взимат под внимание от МЗХГ?

Ето сега нашето становище го взеха под внимание. Предишния път ние предложихме да има еко-схема за биоземеделие и ето че я има. Само че в нея ставката ще е равна, независимо от това кой каква култура отглежда. Ние искаме ставката да е диференцирана. Не може за ливади и за орехи да се плаща едно и също. Това не е нормално. Не само аз мисля така, поне десетина участници реагираха като мен, включително и Министерството на околната среда.

Кога ше има генерално обсъждане на Стратегическия план?

Никой не знае. Но ни направи впечатление, че дори директорът на дирекцията за биоземеделие не участваше в обсъжданията и се наложи да го повикат спешно. Мерките по Стълб 1 се правят от хората, които отговарят по този стълб, а по Стълб 2 – от дирекцията по ПРСР. Някак си се работи на парче, а трябва да се гледа в цялост. Бъдещата политика не е нещо, което можеш да го срежеш на части и да ги гледаш едно по едно.

Да не излезе, че през преходния двегодишен период за биологично производство ще има повече пари годишно, отколкото през 2023-2027 г.?

Нищо чудно. Не знам. Всичко е много неясно. За всички вече е очевидно, че имаме едно голямо бързане. Не е редно така да се прави.

Дали всички теми по Стратегическия план ще бъдат разгледани в мандата на това правителство?

Може това да е целта, въпреки че се съмнявам. Едва ли за един месец ще успеем да разгледаме всичко. Не знам какво да мисля. Много от колегите са объркани защо се прави по този начин. Питали сме европейски организации, в които членуваме, как се правят в техните държави стратегическите планове. Ами ние за момента сме първи! По-напред сме в разработването от другите страни. Може би е хубаво, че този път сме напред и няма да искаме отлагане с година или две. Но някак си трябва да участват всички.

Може би министерството иска да остави на бъдещото управление една чернова, на която да стъпи, когато изработва окончателния Стратегически план?

Възможно е. А може и Еврокомисията да върне плана, защото нищо не е приключило преди Брюксел да затвори вратата в процеса на договаряне. Нашето мнение обаче е, че не сме никак амбициозни. Защото сега за пръв път откакто има обща селскостопанска политика има посочени количествени индикатори. Този път е казано, че 25% от земята в ЕС трябва да е био. Всяка държава трябва да предложи национален индикатор. Ако ние в момента имаме 2,5% био площи, а целта ни е те да станат 10%, би трябвало да предвидим съответния 4-5 пъти по-голям ресурс, за да го постигнем. Вероятно ЕК ще пита: „Как ще успеете от 2,5 на сто да постигнете 10 на сто биопроизводство? Ако сега имате 200 милиона годишно и постигате 2%, откъде ще вземете парите, за да постигнете 10%?“ Аз лично бих задал този въпрос, ако съм в позицията да питам. А парите в момента не се знаят. Прекалено немеркантилни сме в момента. Но това не може да продължава. В един момент трябва да се отвори и темата за парите.

Но не се знае кога ще е моментът?

Ние получаваме поканите от днес за другата седмица. И не знаем кога ще се отвори темата за парите.

Но когато бюджетите станат ясни няма ли да има голямо пренареждане?

Това задължително ще стане. Аз съм убеден най-малкото, че когато Комисията одобрява стратегическия план ще има забележки. Този процес няма да е лесен. С Комисията ще можем да преговаряме, но с климата няма да можем. Ако не вземем никакви мерки и кажем, че продължаваме както досега, достатъчно е да имаме още 2-3 сушави години като 2020-а, за да усетим всички, че нещо не е в ред. Само да не е късно…

Другото важно за мен е, че по-голямата част от обществото не е включено в този дебат. Хората, които с данъците си издържат цялата тази система, трябва да се питат какви храни искат да имат на трапезата, каква земеделска политика да се следва, какво искат да се случи със селата, които се обезлюдяват. У нас обаче прекалено много се професионализира този дебат.

Leave a Comment