Патрулиращи дронове могат да подобрят трафика в Пловдив и в София

Екип от български и китайски учени разработи проект, който може да се приложи в големите градове

Проф. Димо Зафиров5G мрежа, безпилотни летателни апарати и край на задръстванията. Това е цел и само част от разработката на учени от Българската академия на науките и от Технологичния университет в град Нинбо в Китай. Българският научен екип се ръководи от чл. кор. проф. Петър Гецов и проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии на БАН.

Двугодишния им проект „Разработване на нисколетяща платформа на базата на безпилотни летателни апарати за изграждане на интелигентна транспортна система в градовете“ е на стойност 28 000 лева и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Проектът се разработва съвместно с китайски учени по договор КП-06-Китай/3 от 2018 г. по програмата за двустранното сътрудничество България – Китай.

Според българските учени проектът може да се внедри в двата най-големи български града – София и Пловдив. Вече са проведени симулации и тестове в реални условия за избрани зони на гр. Нинбо в Китай, и гр. София и гр. Пловдив в България за потвърждаване на предложените решения. В крайна сметка мрежата от нисколетящи дронове /до 300 метра/ ще оптимизира работата на службите за управление на трафика, на извънредните ситуации, на гражданската защита и други.

Професор Димо Зафиров коментира: „Въпреки постоянно разширяваща се пътна мрежа в големите градове задръстванията отнемат все повече време за придвижванията в тях и създават екологични проблеми. Градските власти правят опити да намерят решения чрез оптимизиране на трафика. Те разработват Планове за устойчива градска мобилност, създават системи за управлението й и постоянно увеличават броя на камерите по възловите кръстовища.  Ефектът обаче е нисък. Причината: камерите са стационарни и обхващат малки части от пътните артерии. Това показва и опитът на осем милионния гр. Нинбо, където действително всяко кръстовище има стационарни камери за контрол на трафика.

Използването на пилотирани летателни апарати за наблюдаване на градския трафик е скъпо и опасно. По-ефективното решение е да се използват малки дронове с камери. Те могат да се позиционират във всяка точка на градовете и да предават  информация за трафика в реално време. Поради проблеми за предаването на информация, предизвикани от високи сгради и радиосмущения е необходимо да има и дронове на по-голяма височина, които да се използват като ретранслатори и да се изгради Платформа от дронове, информация от която да се използва за оптимизиране на градския трафик. Платформата ще използва и възможностите на 5G мрежите на мобилните оператори и на глобалната мрежа StarLink, изграждана от компанията на Илон Мъск.“

Като резултати от проекта са разработени анализи, Концепция и Стратегия за създаването на Платформата, които ще бъдат публикувани на Web-site на проекта след завършването му.

Такива Платформи ще бъдат елемент от системите за управление на трафика в интелигентните градове и на инициативата за градска авиационна мобилност, в която е включен Пловдив, като шести град от ЕС.

Leave a Comment