МЗХГ се извини на НАЗ за грешки в ИСАК при отразяване на правни основания

Предвижда се поне още едно предаване на правни основания за ползване към Държавен фонд „Земеделие“ преди кампанията приключи

Нерешените казуси по кампанията за Директни плащания за 2021 г. ще бъдат разгледани индивидуално от експертите в Министерството на земеделието, храните и горите. Към момента са отстранени част от грешките по подаване на заявления. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев на среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Той обясни, че по отношение на правните основания и навременното им отразяване в ИСАК е имало забавяне, което времево е ограничило фермерите при очертаване на парцелите им за подпомагане.

Заявленията, които са качени след възможния срок за корекции, попадат в хипотезата за санкция от 1 % за всеки работен ден за цялата заявена площ.

„Към момента всички правни основания, които са регистрирани в общинските служби, включително и урбанизирани територии с кадастрална карта, се доставят в ИСАК. Налице са и данните за националните паркове“, допълни заместник министърът.

По време на срещата експерти обясниха, че всеки, който приключва заявлението си, в рамките на географското местоположение на регистрираното до 31 май 2021г. в общинската служба правно основание за ползване, няма повод за притеснение от това, че ще има санкции за наддекларирани площи.

Предвижда се поне още едно предаване на правни основания за ползване към Държавен фонд „Земеделие“, преди кампанията приключи.

След приключването й, по данни от фонд „Земеделие“ ще се извършват допълнителни проверки по заявления за подпомагане, по които са установени наддекларирани площи.

“Полагаме усилия за изчистването на всички създадени грешки. Поднасям извинението си към засегнатите стопани. Нашата цел е да не се допускат подобни ситуации като тази, която заварихме, а секторът да функционира при нормални условия”, каза зам.-министър Гечев.

“Земеделските производители смятат, че това е най-тежката и изнервяща кампания до момента през годините. Напрежението в сектора е голямо и всички ощетени искат да знаят как ще се реши този проблем“, отбеляза Костадин Костадинов, председател на управителния съвет на НАЗ.

Заместник-министър Гечев подчерта, че след приключване на кампанията ще инициира среща с браншовите организации за отстраняване на грешките в системата и оптимизацията й, за да се избегне друга подобна ситуация.

Припомняме, че до 9 юни земеделските стопани могат да променят заявленията си със санкции в размер на 1% за всеки работен ден в този период за размера на промяната.

Leave a Comment