Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

ферма ЧехияПри кандидатстване за второ плащане по инвестиционната мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не се изисква електронен подпис.

Бенефициентите трябва само да попълнят искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020.

Това е записано в проекта на заповед на земеделския заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Георги Събев, публикуван на сайта на аграрното министерство.

Изискването е записано в Приложение 2 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3“.

Ако няма възражения в рамките на 14 дни, в които тече общественото обсъждане, ще бъде издадена официална заповед за същото.

Предложението за отпадане на изискването за подаване на заявление за плащане чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) е на ДФ „Земеделие“ от средата на юли 2021 г.

 

 

Leave a Comment