Йоже Подгоршек: Словения може да предложи добри практики за коопериране на фермерите

 

Страната ни може да предложи добри практики за сдружаване на фермерите на регионално ниво които са дали добри резултати в периода на пандемията, така че да засилят присъствието си на пазарите. Такива са например кооперативи „Агрария Копер“ и „Словенска долина“, в който влизат производители на хмел.Това каза пред представители на медиите вчера словенският министър на Земеделието Йоже Подгоршек (Jože Podgoršek).

„Един от приоритетите ни като страна председател на Съвета на ЕС в областта на земеделието и вчастност в тази на селските райони е да подобрим комуникацията между хората живеещи в селата и тези, които живеят в градовете“, каза още той.

Йоже Подгоршек сподели пред медиите, че страната му ще се радва да сподели подобни добри практики с делегациите на останалите страни членки на ЕС по време на двудневната неформална среща на земеделските министри от ЕС. „Ние дори сме предложили на ЕК специален документ с мерки за противодействие на съществуващата агресия между жителите на селските и не селски региони и за задълбочаване на комуникацията по между им“, добави още той.

Другите две теми по които Словения ще търси развитие по време на своето председателство са свързани с ролята на жените в селските региони и процеса на дигитализация и модернизация на словенските села, като се планира специална конференция посветена на тази тема. Що се отнася до мястото на младите фермери сред словенските приоритети касаещи аграрния сектор министър Подгоршекзаяви, че конкретно словенските млади фермери могат да разчитат освен на подпомагане по двата стълба на ОСП и на държавна подкрепа. Освен това в триалог с Португалия и Германия са постигнали договорка за насърчаване участието им с проекти по програмата „Хоризонти 2020“ за развитие на развойни дейности и научни изследвания. „За нас е от особено важно значение да подкрепим младите фермери да инвестират в трансфера на знания и технологии и ние поставяме този въпрос в полето на дискусиите на най-високо равнище“, заключи министър Подгоршек.

Leave a Comment