Индивидуален de minimis получават 4-ма животновъди заради пожар, мълнии и други

овце на полянаИндивидуална държавна помощ de minimis ще получат четирима животновъди според решения на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

За изхранване на наличните и регистрирани животни Драгомир Цветанов е подпомогнат с 2 835 лева. Условието в подписания от него договор е да запази животните до края на 2021 г.

Двама стопани от Велинград получават подпомагане. Това са Ваклин Хамлетов Бачов, собственик на еднолично дружество, който ще получи 28 423 лева, и Хамлет Ваклинов Бачов, субсидиран с 9 068 лв. Животните и фуражът на Ваклин Бачов са унищожени от пожар. Той е задължен да възстанови до края на март 2022 г. 90% от стадата с едри и дребни преживни животни и да закупи фураж за 9 000 лв.

Хамлет подписва договор, според който трябва да възстанови 90% от унищожени от огън едри преживни животни до 31 март 2022 г.

За убити от мълния 60 броя овце и кози Петър Петров е подкрепен с 8 913 лв. Той също трябва да възстанови животните до края на март догодина.

Индивидуална помощ de minimis в размер до 3 594 лв. получава и фирма „Бимока“ ЕООД. Като причини са посочени неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.

Без подробности и по-конкретна информация УС на ДФЗ разпределя 600 000 лв. за други плащания, свързани с прилагане на схеми за подпомагане.

 

 

Leave a Comment