МЗХГ внезапно спря мярка 4.2

Ще бъде променено изискването за 3-годишна бизнес биография на кандидатстващите

предприятие, консервен цехПриемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ се прекратява временно. Това съобщи тази вечер Министерството на земеделието.

Подмярка 4.2 бе отворена за прием на 9 август, а крайната дата бе 17 декември 2021 г. Преди две седмици МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоки за втори прием по същата подмярка с десет пъти по-малък бюджет.

От министерството посочват, че преустановяването на приема се налагазаради необходимостта от прецизиране на текстовете на подмярка 4.2, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. Ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка.

Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври.

Очаква се новата процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ да стартира около 15 октомври 2021 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева.

От МЗХГ не съобщава как ще се процедира с подадените вече проекти по преработвателната мярка.

Leave a Comment