Маслодайната рапица е върху 200 хил. дка повече спрямо 2020 г.

сеитбаКъм 7 октомври 2021 г. маслодайната рапица заема 200 хил. дка повече в сравнение с година по-рано. Към посочената дата културата заема 78 916 хектара при 59 923 хектара през миналата година. Това показват оперативните данни на МЗХГ.

Увеличението е с 31,7%.

Площите, заети с ечемик, са с най-голямо намаление спрямо началото на октомври 2020 г. До посочената дата са засети 6 432 хектара при 12 509 ха миналата година. Това е с 48,6% по-малко.

Пшеницата закъснява с 31,2% с извършена сеитба върху 62 319 ха.

За сметка на това сеитбата на ръж е над два пъти по-напред спрямо миналогодишния октомври. До 7 октомври са засети 540 ха при 204 хактара преди година.

 

Leave a Comment