САЩ и ЕС с нова платформа за обмен на знания и информация в областта на селското стопанство

Януш Войчеховски и Том Вилсак потвърдиха в общо изявление взаимния ангажимент за устойчиво и климатично интелигентно селскостопанско производство

Януш ВойчеховскиКомисарят на Европейския съюз (ЕС) по земеделие Януш Войчеховски и министърът на земеделието на САЩ Том Вилсак излязоха днес с общо изявление относно новосъздадената платформа за трансатлантическо сътрудничество в областта на селското стопанство, предназначена да поеме глобалните предизвикателства на устойчивостта и климата промяна.

„Международното сътрудничество за справяне с изменението на климата и насърчаване на устойчивостта е от първостепенно значение за смекчаване на суровото и трудно бъдеще, което ни очаква като глобално общество. Изменението на климата вече засяга поминъка на нашите фермери по дълбок начин, от екстремна нестабилност на времето, до силна суша, наводнения, горски пожари и други катастрофални събития, които заплашват нашите градове, градове и общности. Трябва да се справим с предизвикателството.“

Том Вилсак

Том Вилсак

„Днес започваме нова глава в сътрудничеството между ЕС и САЩ с нова платформа за Министерството на земеделието на САЩ и Генералната дирекция на ЕС за земеделие и развитие на селските райони за обмен на знания и информация и за насърчаване на взаимното разбирателство и доверие, докато работим заедно за справяне с глобалните предизвикателства и постигане на общи цели“.

„Ние потвърждаваме взаимния си ангажимент за устойчиво и климатично интелигентно селскостопанско производство, като признаваме, че и заедно сме ангажирани по множество ефективни начини за постигане на взаимно желани резултати.

„Вярваме, че науката и иновациите ще доведат до по-устойчиво земеделие. Трябва да работим заедно, за да изработим системи и решения, които са добри за земеделските производители, добри за потребителите, добри за бизнеса, добри за нашите общности и добри за нашата планета. Това включва справедливи и отворени пазари на местно, регионално и международно ниво, които укрепват продоволствената сигурност и устойчивите хранителни системи.

„Европейският съюз и Съединените щати са ангажирани в световен мащаб за засилено и устойчиво производство, облекчаване на бедността и глада, опазване на околната среда и противодействие на изменението на климата. Тази трансформационна инициатива ни предоставя платформа да работим съвместно за постигането на тези цели.“

Leave a Comment