В сеитбата на пшеница сме назад с 2 милиона декара

сеитба на пшеница в стопанството на ДелгянскиСеитбата на пшеница закъснява с над 2 милиона декара спрямо 2020 г. Ако към 28 октомври 2020 г. са били засети 6 257 960 дка, то към същата дата тази година те са 4 187 280, по данни на МЗХГ. Причина за забавянето са продължителните октомврийски валежи. Обичайно площите, заети с пшеница у нас, са между 11 и 12 милиона декара, което означава, че към края на октомври сеитба е извършена върху една трета от определените полета.

По-късното засяване на пшеницата крие рискове, ако зимният период е по-студен от нормалното, защото младите растения, които не са братили, могат да измръзнат.

Следващите десетина дни според метеорологичната прогноза ще са подходящи за наваксване на забавянето, тъй като сериозни валежи не се очакват.

 

Leave a Comment