8 производители и дистрибутори на олио глобени с 2 млн. лв.

Санкцията е заради механизъм, при който се фиксира крайната цена

слънчогледово олиоКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с общо 2 млн. лв. 8 производители и дистрибутори на слънчогледово олио. Санкциите са след извършен секторен анализ на националния пазар на олио. Причината е, че производителите и главните дистрибутори са фиксирали крайна цена, промяната на която водела до разваляне на договори с търговци. Нарушен е чл. 15, ал.1, т.1 от Закона за защита на конкуренцията, който наказва вертикално споразумение. То ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио посредством пряко или косвено определяне на цени за препродажба.

Санкции са наложени на „Калиакра“ АД , „Бунге Зрт – Унгария“, „Бунге Румъния Срл“, „Гама-Ник-Митев-2004“ ЕООД, „Теодоро Бабаров-Клио Комерс“, „Д и Д Комерс Енд Диливъри“ ООД, „Лъки 2003“ ООД, „Вучко 2-Братя Вучкови и Сие“ СД. Комисията наложи имуществени санкции на ответните дружества, както следва: Калиакра АД – 110 700 лв., Бунге Зрт – Унгария – 628 944 лв., Бунге Румъния Срл – 91 277 лв., Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД – 355 404 лв., Теодоро Бабаров-Клио Комерс ЕТ – 136 280 лв., Д и Д Комерс Енд Диливъри ООД – 358 689 лв., Лъки 2003 ООД – 181 214 лв., Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД -200 681 лв.

Предмет на проучването е поведението на предприятията при сключване на договорите за дистрибуция на едро между „Калиакра“ АД, Бунге Зрт, Бунге Румъния Срл и дистрибуторите им и анализ на конкретни клаузи по договорите и прилаганите търговски практики при реализацията на бутилирано слънчогледово олио на пазара на едро.

Проучването е установило, че договорите между доставчиците и дистрибуторите са напълно идентични по съдържание, като е налице механизъм за определяне от доставчиците на цени за препродажба, с конкретни стойности за различните нива на реализация на продуктите. За спазване на зададените цени са въведени стимули под формата на отстъпка за дистрибутора. Спазването на механизма се контролира и санкционира с прекратяване на договора и неполучаване на допълнителни отстъпки от дистрибуторите.

Договорите за дистрибуция на практика формулират конкретното задължение на дистрибуторите да спазват препоръчителните цени за препродажба. При така въведения механизъм за определяне на цени се постига контрол при ценообразуването по цялата верига на реализация на продукта от ниво доставчик до крайния клиент. КЗК счита, че създаденото задължение за спазване на цената за препродажба, комбинирано с възможността за санкциониране на неспазването на това задължение, налага извода, че контрагентите се съгласяват да фиксират цени за препродажба.

Leave a Comment