Анализатори очакват общото производство на пшеница у нас да е с 1,1 млн. тона по-малко

пролет, пшеница, майЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) очаква тазгодишното производство на пшеница да възлезе на 6 млн. тона, което е с около 15% по-малко спрямо миналата година, когато националният добив бе 7,1 млн. тона. Средният добив на пшеница през новата реколта се прогнозира на около 5,20 т/ха. По-ниският спрямо 2021 г. среден добив (миналата година беше над 600 кг/дка) е причина за прогнозираното намаление на общото производство.

Важна причина за по-ниските добиви е кризисното поскъпване на цената на торовете, което принуди производителите да редуцират торовите норми. Същото важи и за останалите есенни култури.

Първоначалната оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,9 т/ха. Най-вероятните обеми при ечемика ще възлязат на 580 хил.т. Тези количества се очаква да бъдат под миналогодишните, което се дължи на известно намаление на площите и на опасения за подхранването на посевите заради растящите производствени вложения.

Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото количество на добитата рапица за 2022/23 г. се прогнозира на 375 хил.т., което е приблизително еднакво с нивата от 2021 г.

Направените предвиждания за производството +/- 5% при есенните култури се базират на благоприятни климатични условия през критичния април и слабо намаление на подхранването.

Прогнозирането на пазарните цени ще стане все по-отдалечено от фундаменталните фактори на търсене и предлагане, и предизвикателството е цените да останат близки до себестойността за производство, което да запази пазарите стабилни.

Преди войната

FOB цените от Украйна преди 22 февруари продължиха да падат, с изключение на царевицата. Достигнатите цени са: хлебна пшеница – 311 US$/т, ечемик – 297 US$/т, фуражна пшеница – 292 US$/т. При царевицата FOB цената е 288 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените тръгнаха нагоре до 1415 US$/т, а за слънчогледово семе 710 US$/т заради силното търсене на растителни мазнини и опасенията за реколтата от соя в Южна Америка и палмово масло в Малайзия.

Фючърсните и физическите цени на европейските стокови пазари започнаха да реагират на войната в Украйна, като вторите се повишават между 5-8%. Наред с макроикономическите фактори до момента, опасенията за последствията от военното нахлуване в Украйна правят прогнозирането на пазара функция на развитието на външните фактори, а не на фундаментални пазарни.

 

Leave a Comment