Как ще се разпредели извънредната помощ от 500 млн. евро между държавите в ЕС

Австрия - земеделиеТочно преди седмица, на 23 март, Европейската комисия обяви извънредна подкрепа за фермерите в ЕС в размер на 500 милиона евро. Комисията каза още, че ще разреши национално съфинансиране до 200% върху сумата, която всяка държава членка ще получи.

Държавите следва да разработят мерки, които допринасят за продоволствената сигурност или се справят с пазарните дисбаланси. Мерките трябва да са насочени към земеделските производители, които са най-силно засегнати от кризата. Подкрепата по тези мерки трябва да бъде приоритетна, ако се ангажират с една или повече от следните дейности, преследващи тези цели: кръгова икономика, управление на хранителните вещества, ефективно използване на ресурсите и щадящи околната среда и климата производствени методи.

Държавите-членки следва също така да гарантират, че когато земеделските производители не са преки бенефициенти на плащанията на помощта от Съюза, икономическата полза от помощта от Съюза се прехвърля върху тях изцяло.

Страните от ЕС трябва да уведомят Комисията не по-късно от 30 юни 2022 г. за мерките, които ще предприемат, тяхното очаквано въздействие и критериите за отпускане на помощта.

Според направеното разпределение по държави България ще получи 10 611 143 евро, които представлява около 2,1% от целия бюджет. Най-много средства ще получат Франция (89 330 157 евро), Испания (64 490 253), Германия (60 059 869), Италия (48 116 688), Полша (44 844 365).

Нашите съседки Румъния и Гърция също ще вземат около 2,5 пъти по-голямо разпределение, съответно 25 490 649 евро и 26 298 105 евро.

Виж таблицата: 

Суми, налични за държавите-членки

Държава-членка Евро
Белгия 6 268 410
България 10 611 143
Чехия 11 249 937
Дания 10 389 359
Германия 60 059 869
Естония 2 571 111
Ирландия 15 754 693
Гърция 26 298 105
Испания 64 490 253
Франция 89 330 157
Хърватия 5 354 710
Италия 48 116 688
Кипър 632 153
Латвия 4 235 161
Литва 7 682 787
Люксембург 443 570
Унгария 16 939 316
Малта 69 059
Нидерландия 8 097 139
Австрия 8 998 887
Полша 44 844 365
Португалия 9 105 131
Румъния 25 490 649
Словения 1 746 390
Словакия 5 239 169
Финландия 6 872 674
Швеция 9 109 115

Leave a Comment